Betalningsskydd betal- och kreditkort

Att handla med ditt betal- och kreditkort ska vara säkert och du ska kunna känna dig trygg med ett skyddsnät vid ett plötsligt inkomstbortfall. Därför erbjuds du som har ett betal- och kreditkort via oss möjligheten att teckna BBetalningsskydd betal- och kreditkort som försäkrar skuld på ditt kreditkort.

Betalningsskydd betal- och kreditkort gäller om du

  • skulle bli sjukskriven 50 % eller mer i minst 21 dagar i följd
  • skulle bli uppsagd av din arbetsgivare och är helt utan arbete i minst 30 dagar i följd (gäller ej egenföretagare)
  • skulle drabbas av allvarlig sjukdom
  • avlider.

Hur fungerar Betalningsskydd betal- och kreditkort?

Om du blir långtidssjukskriven, ofrivilligt arbetslös eller allvarligt sjuk kan försäkringen ersätta dig med 12,5% av din utestående skuld som du har på ditt konto på skadedagen. Om ersättning lämnas får du denna från första dagen du blir sjukskriven eller arbetslös. Vid allvarlig sjukdom eller dödsfall kan försäkringen ersätta hela din utestående skuld på skadedagen. Betalningsskydd betal- och kreditkort ersätter maximalt hela skulden som du har på ditt konto på skadedagen. Ersättning betalas ut direkt till ditt kreditkort för att reducera eller avskriva din skuld helt.

Exempel:
Om du blir arbetslös och din skuld på kontot var 20 000 kr på skadedagen kommer du få 2 500 kr per månad. Ersättning utbetalas för varje månad du är arbetslös, och är du arbetslös i 8 månader ska du efter detta ha fått 20 000 kr i ersättning.

För att läsa en sammanfattning av försäkringen, information i enlighet med försäkringsförmedlarlagen och distans och hemförsäljningslagen, klicka här.

 

Hur tecknar jag Betalningsskydd betal- och kreditkort?

Genom att skriva ut och fylla i denna blankett.

Du är även välkommen att kontakta Willis kundtjänst på telefon 08-5463 59 96 eller maila till betalningsskydd@willis.com om du önskar få blanketten och annan information hemskickad.

Betalningsskydd Plus har ingen bindningstid och kan sägas upp när som helst med en månads uppsägningstid.

 

Pris

Betalningsskydd Plus kostar 0,60 % av ditt utestående skuldsaldo varje månad. Kostnaden redovisas på din månadsfaktura.

Exempel:

Utestående skuldsaldo Kostnad per månad
0 kr 0 kr
5 000 kr 30 kr
10 000 kr 60 kr
20 000 kr 120 kr

 

Försäkringsvillkor

 

Skadeanmälan

  • Skadeanmälan arbetslöshet – fyll i den blanketten om du blir helt arbetslös och vill utnyttja ditt Betalningsskydd betal- och kreditkort.
  • Skadeanmälan arbetsoförmåga/allvarlig sjukdom – fyll i den blanketten om du blir minst 50 % arbetsoförmögen på grund av olycksfall/sjukdom eller drabbas av en allvarlig sjukdom och vill utnyttja ditt Betalningsskydd betal- och kreditkort.
  • Skadeanmälan dödsfall – fyll i den blanketten om den försäkrade avlider under försäkringstiden på grund av sjukdom eller olycka.