Betalningsskydd Plus sparbankerna

Att handla med ditt betal- och kreditkort ska vara säkert och du ska kunna känna dig trygg med ett skyddsnät vid ett plötsligt inkomstbortfall. Därför erbjuds du som har ett betal- och kreditkort via oss möjlighet att teckna Betalningsskydd Plus.

Betalningsskydd Plus gäller om du:

  • skulle bli sjukskriven till 100 % i mer än 21 dagar
  • skulle bli uppsagd till följd av arbetsbrist och är utan arbete i mer än 30 dagar
  • skulle drabbas av allvarlig sjukdom
  • vid dödsfall

Hur fungerar Betalningsskydd Plus?

Betalningsskydd Plus täcker 5 % av skulden på kortet. Lägsta belopp att betala varje månad är 3% vilket innebär att försäkringen täcker det och ytterligare 2%. Ersättningen baserat på skulden du hade på kortet då skadan inträffade. Den betalas ut månadsvis upp till ett år eller tills dess att skulden har betalats av. Vid dödsfall och allvarlig sjukdom ersätt hela det utestående saldot vid skadedatum. Betalningsskydd Plus kan tecknas av kunder i åldern 18-65 år.

Hur tecknar jag mig för Betalningsskydd Plus?

  • Genom att skriva ut och fylla i denna blankett.
  • Genom att kontakta Kundservice på 0771-48 00 30.

Förköpsinformation

Här hittar du en sammanfattning av försäkringen, information i enlighet med försäkringsförmedlarlagen och distans och hemförsäljningslagen.

Försäkringsvillkor

Här hittar du de fullständiga försäkringsvillkoren för Betalningsskydd Plus.

Skadeanmälan

Skadeanmälan arbetslöshet – om du blir 100 % arbetsoförmögen på grund av olycksfall/sjukdom och vill utnyttja ditt Betalningsskydd betal- och kreditkort fyller du i blanketten.

Skadeanmälan arbetsoförmåga/allvarlig sjukdom – om du drabbas av en allvarlig sjukdom och vill utnyttja ditt Betalningsskydd betal- och kreditkort fyller du i blanketten.

Skadeanmälan dödsfall – om den försäkrade avlider under försäkringstiden på grund av sjukdom eller olycka, används blanketten.

Pris

Betalningsskydd Plus kostar f.n. 0,60% av det utestående skuldsaldo per månad och faktureras i samband med ditt kontoutdrag.