Kompetensområden

EnterCard har en matrisorganisation där verksamheten utövas lokalt i varje land, men med stöd från regionala funktioner och specialister. Våra huvudsakliga kompetensområden är:

Affärsutveckling, marknadsföring och marknadsanalys
Vår styrka är att rikta relevanta erbjudanden till olika typer av kundgrupper. Framgången består av en god känsla för kommunikation och trender. Vi har specialister inom affärsutveckling, digital marknadsföring, kommunikation, CRM och analys.

Analys & Finans
EnterCard är en av Skandinaviens ledande aktörer inom kreditgivning. Som experter på analys och modellering ser vi till att våra kortportföljer och låneprodukter blir lönsamma. Vi har medarbetare som är experter på statistik, analyser av kunddata, digitala lösningar, finans och ekonomi.

Kreditrisk och juridik
Vår verksamhet är strikt reglerad av lagar och säkerhetskrav. Som finansbolag är det viktigt att vi agerar ansvarsfullt. Därför har våra marknads,- juridik,- risk – och IT- avdelningar ett nära samarbete för att säkerställa att lagstiftning efterlevs och att rätt kreditnivåer ges till rätt person.

Kundservice
Att ha nöjda kunder och partners är en förutsättning för att kunna skapa långsiktiga relationer. Vår kundtjänst arbetar dagligen med att erbjuda god service och kundsupport till våra kunder, genom digitala kanaler och via telefon. Kundernas feedback hjälper oss att ständigt förbättra våra produkter och tjänster.

IT och affärsutveckling
Kortbetalningar är helt beroende av fungerande och säkra system. IT ses därför som navet i vår verksamhet. Teknologiska innovationer och komplexiteten i dagens IT-system gör att vi måste säkra en hög kompetens inom IT, infrastruktur och projektledning för att kunna utveckla och förnya våra kortlösningar och system.