Medarbetarutveckling

På EnterCard står tiden sällan still. Det är alltid något nytt på gång och hos oss kan du garanterat utvecklas om du vill det. Vi jobbar mycket i projektform, över lands- och funktionsgränser och har ofta videokonferenser med kollegor i andra länder.

Det innebär att våra medarbetare lär sig mest inom ramen för det dagliga arbetet – inte genom att gå på kurs. Men när det behövs finns självklart möjligheter till det också. Vi har en väl utarbetat struktur för kompetensutveckling och lärande inom ramen för det vi kallar EnterCard Academy. Inom EnterCard Academy kan du lära dig av kollegor eller bidra själv med din unika kunskap. Vi tar också in en del externa talare som kan ge oss nya perspektiv. Är du ledare med personal har vi ett omfattande ledarskapsprogram som du erbjuds att delta i.

Varje medarbetare har en individuell plan för sin utveckling med konkreta aktiviteter som ska genomföras under året. Det ger både ledare och medarbetare ett effektivt verktyg att säkra kontinuerlig utveckling och motivation. Den individuella planen innehåller också mål vad som ska uppnås under året. För att varje medarbetare ska känna att de får tillräcklig feedback på hur de bidrar till företagets övergripande mål har vi skapat ett tydligt ramverk för uppföljning som varje ledare måste följa. Varje halvår ges klara indikationer på hur du har presterat och tydlig återkoppling på vad som förväntas av dig för att uppfylla en roll eller uppnå dina mål.

Som medarbetare har du också en möjlighet att ge strukturerad feedback. Två gånger om året genomför vi medarbetarundersökningar  – en mer omfattande på hösten samt en mindre på våren som en temperaturmätning för att se att vi fokuserar på de rätta förbättringsåtgärderna. Vi involverar medarbetarna i arbetet med att förbättra och utveckla såväl företaget, som det lilla teamet. Ledarna följs upp baserat på dessa undersökningar och det fungerar därför som ett viktigt redskap för ledarutveckling.