Stark kundautentisering vid e-handel

Från den 14 september 2019 gäller ett nytt europeiskt lagkrav som innebär att alla köp inom EU/EES måste autentiseras med så kallad stark kundautentisering, exempelvis Mobilt Bank ID.

Vid internetköp med EnterCards kort autentiserar EnterCard kunden i den tekniska autentiseringslösningen 3D secure genom antingen  Mobilt Bank ID eller ett engångslösenord via SMS.

EnterCard har enligt det nya lagkravet även rätt att göra undantag från att kräva stark kundautentisering för vissa typer av köp, bland annat vid köp för ett lågt belopp eller återkommande köp (tex prenumerationer som Spotify och Netflix).

EnterCards möjlighet att tillämpa autentisering i 3D secure kräver att handlaren där kunden gör köpet också är ansluten till 3D secure. Under 2020 kan EnterCard fortsätta acceptera köp från handlare som inte är anslutna till 3D secure men efter den 31 december 2020 måste EnterCard enligt det nya lagkravet neka köp hos en handlare inom EU/EEA som inte är ansluten till 3D secure.