Ansvarsfull långivning – ett viktigt samhällsansvar

Publicerad May 3, 2019

Ansvarsfull långivning låter bra på pappret, men hur går det egentligen till i praktiken? För att motverka överskuldsättning är det viktigt att erbjuda rätt kredit – till rätt person.

– Detta kan vi göra tack vare robusta processer och tydliga ramverk, säger Andrew Karmy, Chief Credit Officer på Entercard Group. 

Under 2018 hade över 400 000 personer i Sverige skulder hos Kronofogden (enligt Kronofogden). Nästan 100 000 svenskar har dessutom varit överskuldsatta, det vill säga att man helt eller delvis saknar återbetalningsförmåga för sina skulder, i 20 år eller längre (enligt siffror från LO). 

För att främja långivning där låntagaren är kapabel att betala av sina skulder, har Entercard tydliga processer för att analysera låntagaren och dess ekonomiska förutsättningar: all data om kreditansökarens inkomst analyseras liksom levnadskostnader och kostnader av eventuella andra krediter.

Detta leder till att fem av tio ansökningar för kreditkort avslås liksom två tredjedelar av ansökningarna för privatlån. Baserad på kreditprövning, anser de att risken att de ansökande inte har möjlighet att återbetala lånet är för hög.

– Som långivare är det vårt ansvar att alltid säkerställa att våra kunder har råd med avbetalning. För oss handlar det här om att möta våra stakeholders förväntningar – alltså våra kunder, liksom aktieägare och kollegor. Ingen av dessa vinner på att vi är ansvarslösa i vår verksamhet, säger Andrew Karmy och tillägger: 

– Om vi inte agerar på ett ansvarsfullt sätt i kreditgivning förlorar alla på det i långa loppet. Kunden försetts i skuld och vi förlorar på det i form av kreditförluster. Vi är också väl medvetna om att det i förlängningen handlar om ett samhällsansvar. Överskuldsättning är inte bara ett socialt problem – det har en tydlig inverkan på landets ekonomiska tillväxt.

Enligt Andrew kan ett privatlån vara ett bra alternativ vid till exempel omfinansiering, men även för att finansiera engångskostnader som renovering eller om något i hemmet skulle gå sönder.

– Utlåningen baseras alltid på låntagarens återbetalningsförmåga liksom risknivå. Vi lånar aldrig ut pengar utan att först göra en kreditprövning, säger Andrew Karmy. 

Entercard lägger stor vikt vid att hjälpa låntagare som till exempel har drabbats av ett plötsligt inkomstbortfall – det kan vara vid sjukdom eller att man som par väljer att gå skilda vägar.

– Utöver analytiker, som bland annat ser till att genom olika analyser och metoder, förbättra modeller som identifierar och minimerar risker har vi flera medarbetare i operationella roller. De har direktkontakt med våra kunder som råkat ut för ett återbetalningsproblem för att tillsammans finna optimala lösningar på hur man kan gå vidare. Den personliga kontakten är ett mycket viktigt komplement i ansvarsfull långivning, avslutar Andrew Karmy.

Läs mer om hur Entercard arbetar med ansvarsfull långivning.


De fem viktigaste faktorerna enligt Andrew Karmy för att uppnå ansvarsfull långivning 

1.Transparenta produkter – kreditprocessen ska vara transparent och inte marknadsföras på ett påträngande sätt.

2. Fokus på ansvarsfull kreditgivning – det är av yttersta vikt att bygga en intern kultur där anställda har ett tydligt fokus på att agera ansvarsfullt.

3. Robusta processer kring beslutsfattning inklusive riskanalys.

4. Starka kontroller.

5. Processer för att hjälpa kunder i finansiella svårigheter

Källa: https://www.kronofogden.se/statistikantalskuldsatta.html

Källa: http://www.lo.se/start/lo_fakta/langvarig_overskuldsattning_den_bortglomda_ojamlikheten