Entercard inför hybrid arbetsplats

Publicerad September 27, 2021

Entercard har beslutat att införa en kontorscentrerad hybrid arbetsplatsmodell under en utvärderingsperiod. Det innebär att kontoret kommer vara medarbetarens bas för utbyte av idéer och samarbete, men med möjlighet att flexibelt arbeta från distans ett par dagar i veckan.

– I spåren av pandemin och den senaste tidens distansarbete, har vi som organisation sett flera fördelar med ett flexibelt arbetssätt. Det är något som är efterfrågat från våra nuvarande medarbetare och som vi tror är attraktivt för nya medarbetare som söker jobb hos oss. Vi tror att större flexibilitet skapar en bättre balans mellan jobb och fritid, ger nöjda medarbetare som i sin tur ger nöjda kunder, säger Jan Haglund, CEO Entercard Group.

– Exakt hur framtidens arbetsplats kommer se ut är svårt att säga idag. Vi är ödmjuka inför att vi inte har alla svar på en gång. Fram till sista juni 2022 kommer vi tillsammans med våra medarbetare hitta ett bra och flexibelt arbetssätt som passar oss på Entercard, fortsätter Jan.