Extra insatser för kunder med betalningsproblem

Publicerad April 29, 2020

Många av våra kunder har behov av extra hjälp i dessa tider. Vi har de senaste månaderna arbetat intensivt för att säkerställa att våra kunder fortsatt kan använda våra produkter. För att hjälpa våra kunder med betalningsproblem har vi bland annat ökat flexibiliteten kring betalningsfria månader. Vår avdelning för kundsupport gör sitt yttersta för att ge kunder anpassad hjälp med betalningsbekymmer, genom att möjliggöra justeringar och ändringar av betalningsvillkor. Avdelningen har säkerställt att medarbetare finns tillgängliga för att stötta våra kunder med dessa frågor. Vi har skickat ut påminnelsebrev till alla våra kunder med låne- och betalningsförsäkringar eftersom denna försäkring kan vara till hjälp för dem som tillfälligt har förlorat sin anställning.

Vi har även omorganiserat vår avdelning för kundservice så att medarbetare kan betjäna kunder både hemifrån och från Entercards lokaler. Omstruktureringen har varit lyckad, då vi inte har någon kö på linjerna samt att vi har fått in bra feedback i våra kundundersökningar.

Här hittar du en artikel som beskriver hur vår avdelning för kundsupport (Collections) arbetar.