Framtiden tillhör de företag som tar ansvar

Publicerad maj 26, 2016

PASSIONATE, INNOVATIVE, GENUINE. De tre engelska orden sammanfattar värderingarna hos Entercard, ett företag som erbjuder flexibla konsumentkrediter både i samarbete med olika partners och under eget varumärke. Ett besök på kontoret i centrala Stockholm bevisar att värderingarna inte bara är tre fina ord nedskrivna i företagspolicyn; energin och passionen syns i varje medarbetare du möter.

– Här finns ett enormt engagemang. Det märks i allt från de innovativa, skräddarsydda lösningarna vi tar fram åt våra partners och kunder, till viljan att ge tillbaka till samhället, säger Carina Björkefors.

Entercard:s CSR-arbete fokuserar på lokalsamhället i allmänhet och ungdomar i synnerhet.

– Vi jobbar inte främst med att ge finansiellt stöd, utan vill bidra med våra kunskaper och arbetsinsatser, säger Carina Björkefors.

Ett projekt som Entercard driver är Yes2Chess, som ger barn möjligheten att lära sig schack under och efter skoltid. Medarbetarna är även engagerade i verksamheten på Fryshuset i Stockholm. De har bland annat anordnat fotbollsturneringar, bakat fikabröd till skollovsaktiviteter och agerat mentorer åt ungdomar.

– Det finns en stor gemenskap i vårt CSR-arbete. Ofta är det medarbetare som kommer med idéerna och vi genomför dem tillsammans, berättar Ted Solomon, Digital Analyst. När han började arbeta hos Entercard för knappt ett år sedan var företagets värderingar och CSR-arbete två viktiga anledningar som lockade.

– Jag ville jobba hos ett företag som delar mina värderingar. Du vill känna dig stolt över din arbetsgivare, säger Ted Solomon.

Även Entercard:s samarbetspartners lägger stor vikt vid dessa frågor.

– De senaste åren har vi märkt att det blivit allt viktigare. Företagen vill ha en partner som står för samma värderingar, säger Lisa Andersson, Senior Business Developer.

Carina Björkefors konstaterar att detta har en central roll i Entercards framgångar:

– Starka och sunda värderingar attraherar både samarbetspartners och nya talanger. För ett framgångsrikt företag är det viktigt att ge tillbaka till samhället.

Ytterligare ett sätt som Entercard tar ansvar på är genom sin långivning. Genom avancerade system och analyser ser de till att erbjuda rätt kredit till rätt person, för att kunden aldrig ska hamna i en besvärlig sits.

– Genom att använda vår analyskompetens på ett intelligent sätt kan vi även hjälpa våra partners att ta fram relevanta erbjudanden för kunden. Vi är väldigt starka på digital analys och jobbar gärna med nya, innovativa lösningar, berättar Ted Solomon.

Entercard är dessutom en trygg och trovärdig samarbetspartner med en stabil grund i sina ägare, Barclays Bank och Swedbank.

– Samtidigt som vi har tryggheten i våra stora ägare, är vi ett företag med en entreprenöriell anda som gör oss flexibla och innovativa. Här finns helt enkelt det bästa av två världar, avslutar Lisa Andersson.