Mångfald och passion skapar de bästa innovationerna

Publicerad april 10, 2014

Entercard är ett ungt företag där traditionella strukturer aldrig fått chansen att gro. Mångfald ses som en självklarhet såväl i ledningsgrupper som bland medarbetare.

Entercard Sveriges vd Carina Björkefors beskrivs av medarbetarna som actionorienterad. Inga analyser eller rapporter blir liggande i en pärm utan all kunskap används i verksamheten.

– Själv tycker jag att jag är resultat-orienterad. Jag har alltid levererat resultat och det har gjort att jag fått gå vidare till nya roller. Det är svårt att bli erbjuden nya utmaningar om du inte levererar resultat, säger hon.Carina Björkefors tar emot på Entercards kontor mitt i centrala Stockholm där de just håller på att förbereda en fredagspub i matsalen. Stämningen är god och de har all anledning att vara nöjda. Sedan hon tillträdde som vd i april förra året har Entercard överträffat de förväntade resultaten och i medarbetarundersökningar får företaget ett kvitto på detta då resultaten visar på engagerade och motiverade medarbetare. 

– Vi är noga med att kommunicera företagets mål och att vara transparenta för medarbetarna. Det gör att alla känner sig engagerade och motiverade på sin position.

Extra stolta kan Entercard vara över sitt CSR-arbete, kallat Citizenship.

– Vi vill ta vårt samhällsansvar på fler sätt än att bara betala skatt och skapa arbetstillfällen. Våra medarbetare ska kunna vara stolta över att jobba på Entercard. I vårt CSR-arbete har vi valt att jobba främst mot unga personer. Vi kontaktade Fryshuset och har gått in som partner där. Det kan handla om allt från att baka bullar inför höstlovet till att boka in luncher för ungdomar som behöver en vuxen förebild att prata med.

Entercard Sverige grundades så sent som 2005 när Swedbank och Barclays Bank startade ett joint venture med syftet att erbjuda kunder smarta betal- och finansieringslösningar på den svenska marknaden. 

– Vi differentierar oss från många konkurrenter genom att paketera erbjudanden på korten som är relevanta för våra kunder. Vi erbjuder inte ett standardiserat bankkort utan ett som passar dig. Dessutom har vi en fantastisk kundservice och digitala verktyg, säger Carina Björkefors.

Eftersom företaget är ganska ungt har mångfaldstänket funnits med redan från början. Jämställdhet mellan kvinnor och män är en självklarhet. 47 procent av cheferna på Entercard är kvinnor och koncernledningen består av sju män och sex kvinnor. Men arbetet med mångfald stannar inte där utan handlar om allt från etnicitet till ålder och social bakgrund. I koncernledning finns till exempel sju olika nationaliteter representerade.

– När Entercard startade fanns inga inbyggda strukturer som kan finnas på många andra arbetsplatser. Ett vanligt fenomen i samhället är att män rekryterar ur sitt nätverk då det är lättare att rekrytera någon som är lik sig själv. På Entercard var det en medveten strategi att få till en sammansättning med olika bakgrunder och olika kompetenser. Vi vet att vi kommer fram till bättre kundlösningar på det sättet. 

I korthet:

Entercard är ett joint venture som bildades 2005 av Swedbank och Barclays Bank. Det är en finansiell institution som erbjuder smarta betal- och finansieringslösningar på den nordiska marknaden, dels inom det egna varumärket re:member och dels i samarbete med olika partners som Swedbank, Svenska Golfförbundet, LO och British Airways. 

Antal anställda: Över 400 anställda på fyra kontor i Norden: Stockholm, Köpenhamn, Oslo och Trondheim.