Nye regler öppnar marknaden för betalningar

Publicerad juni 15, 2017

Den skandinaviska marknaden för betalningslösningar befinner sig just nu i kraftig förändring. Två stora regeluppdateringar kommer att ge möjligheter för befintliga och nya aktörer.

De nya reglerna innebär att tredjepartsföretag, förutsatt att kunder på förhand godkänner det, kan komma åt konsumentdata och lansera tjänster som tidigare enbart varit tillgängliga för banker eller finanstjänster där konsumenten redan är kund.

Förändringarna medför nya möjligheter för Entercard att leva upp till bolagets ledord beträffande innovativt arbete – att vara där kunden är.

”Förändringen gör att fler aktörer kan gå in och erbjuda banktjänster. Samtidigt blir konkurrensen hårdare i vår bransch och det blir ännu viktigare att leverera relevanta värden till kunderna”, säger Freddy Syversen, koncernchef i Entercard Group.

Entercards vision är att alltid arbeta agilt och att ta till sig av nya innovationer som är relevanta för kunderna. Bolaget var till exempel den första kreditkortsutgivaren i Europa att erbjuda fingeravtrycksinloggning i sina appar. Entercard är också en av Samsung Pay:s första samarbetspartners i Sverige.

”PSD2 ger oss stora möjligheter att utveckla unika tjänster som underlättar kundens vardag tillsammans med nya typer av samarbetspartners. Här kan vi använda vår specialkompetens inom kreditgivning”, säger Freddy Syversen.

Den moderna, digitala världen ställer krav på tjänsteleverantörernas hantering av säkerhetsfrågor. Här har Entercard arbetat proaktivt med att knyta till sig tung kompetens till bolaget:

”Vi har en enormt kompetent arbetsstyrka där våra medarbetare har över 40 olika nationaliteter. Ett område som vi har prioriterat är säkerhet. I en värld där i princip alla betalningar är digitala, är riskbilden större. Vi har därför utvecklat ett avancerat och förstklassigt antibedrägerisystem”, säger Freddy Syversen.

Det här går hand i hand med de strikta säkerhetskrav som anges i PSD2, bland annat gällande användarautentisering. I samband med de nya regelverken flyttar troligtvis en högre grad av betalningarna in i våra mobiltelefoner, som erbjuder bland annat biometrisk autentisering.

”Med de nya möjligheterna som nu öppnas upp, uppmuntrar EU innovativa och tekniska lösningar till gagn för kunden. De bolag som kan anpassa sig kommer att ta ny mark”, säger Freddy Syversen i et intervju i VA:

https://www.va.se/nyheter/2017/06/14/nya-regler-oppnar-upp-marknaden-for-betalningar/