Ökad säkerhet genom stark kundautentisering

Publicerad June 8, 2020

Många av våra kunder upplever nu att de oftare måste använda Bank-ID och PIN-kod när de betalar med våra kreditkort. Det beror på att vi ökar säkerheten och därmed minskar risken för bedrägeri.

Bank-ID och PIN-kod betraktas som stark kundautentisering, och med införande av EU:s betalningsdirektiv PSD2 blev detta kravet för flera betalningar.

För att vi ska veta vem som står bakom betalningen behöver vi någon form av autentisering. Vi ber alltså våra kunder om att bekräfta att de är dem de utger sig för att vara. En stark kundautentisering är när flera komponenter (något du kan, något du är, något du äger) används som oberoende kriterier för identifiering. Detta hjälper till att skydda kunder från bedrägeri.

Läs mer om stark kundautentisering.