Unikt kreditkort hjälper barn drabbade av krig och katastrofer

Publicerad juni 25, 2015

Den 10 juni besökte nyckelpersoner från Entercard, som står bakom kreditkortet re:member, UNICEFs katastroflager i Köpenhamn för att på plats dokumentera hur bidrag från bolagets re:member UNICEF-kort används i den internationella katastrofhjälpen.

”Vi är glada och stolta över vårt långsiktiga samarbete med UNICEF. Tack vare samarbetet kan vi bidra med ökade resurser till barn och unga som behöver det allra mest. Besöket i Köpenhamn är en viktig komponent i vår strävan att se till att bidragen från re:member UNICEF-kortet hamnar på rätt plats och får avsedda effekter ”, säger Carina Björkefors, vd på kreditkortsföretaget Entercard, som står bakom varumärket re:member.

Kortet som gör gott

Det var den 2 mars i år som re:member UNICEF-kortet lanserades för att ge ökade resurser till krigsdrabbade barn. Vid det första köpet en re:member UNICEF-kund gör med sitt kort skänker re:member 150 kronor till UNICEF. För varje efterföljande köp bidrar re:member med ytterligare två kronor. Bara i år har re:member skänkt ett belopp som motsvarar 200 957 st vattenreningstabletter, 20 000 vätskeersättningspåsar och mer än 7 108 mässlingvaccin.

”Inte sedan andra världskriget har så många människor varit på flykt från krig och katastrofer. Flyktingströmmen ligger på rekordhöga nivåer. Barn och unga drabbas särskilt hårt. Ju fler som byter ut sina kort mot ett re:member UNICEF-kort och använder det till sina dagliga köp, desto mer pengar skänker re:member till UNICEF och då har vi större chans att hjälpa ännu fler barn”, säger Carina Björkefors.

UNICEFs katastroflager

Med på resan till Köpenhamn, som är ett viktigt nav i UNICEFs distribution av nödhjälp, fanns nyckelpersoner från ytterligare 5 svenska storföretag. I samband med besöket fick re:members representanter bland annat se organisationens enorma lager av filtar, tält, läkemedel, vaccin, proviant, vätskeersättning, läromedel och annat som är direkt livsavgörande för barn och unga i utsatta situationer. Möjligheter gavs också att dokumentera hur livsviktigt material packas och kontrolleras.

UNICEFs katastroflager i Köpenhamn är ett av världens största humanitära lager. Varje vecka skickas 1 570 pallar med livsuppehållande utrustning till barn och unga i drabbade områden världen över.

”Vi är glada för att vi på plats fick chansen att se och studera UNICEFs viktiga arbete. Vårt re:member UNICEF-kort är en viktig bidragsgivare till organisationens arbete med att stötta barn som drabbats av krig och katastrofer. Barn som får chansen till ett drägligare liv är en stor vinst för världssamfundet och samhället i stort”, avslutar Carina Björkefors.