EnterCard förenklar sin företagsstruktur

EnterCard ändrar sin företagsstruktur och får ett nytt juridiskt namn och organisationsnummer. Det har ingen praktisk betydelse för våra kunder, men vi måste enligt lag informera alla våra kunder om förändringen.

EnterCard ger ut kreditkort och privatlån under vårt eget varumärke re:member och i samarbete med bland annat Swedbank, LO och en rad sparbanker. Du hittar alla våra produkter i den här översikten.

I och med den nya strukturen slås EnterCard Sverige ihop med moderbolaget EnterCard Group AB (organisationsnummer 556673-0585). EnterCard Norge och EnterCard Danmark blir filialer till EnterCard Group AB.

Frågor och svar om den nya företagsstrukturen

Varför måste EnterCard informera mig om det inte har några praktiska konsekvenser för mig och min kundrelation?
Eftersom EnterCard får ett nytt organisationsnummer och ett nytt formellt namn måste vi enligt lag informera våra kunder.

Varför förändrar EnterCard sin företagsstruktur?
Genom att ändra företagsstrukturen kan vi jobba mer effektivt, få ännu bättre kontroll och minska administrationen.

Får jag ett nytt kort?
Nej, du får inget nytt kort.

Om jag har ett privatlån, måste jag underteckna ett nytt låneavtal eller acceptera nya villkor?
Nej, du behöver inte underteckna ett nytt kundavtal eller nya villkor.

Hur kan jag försäkra mig om att ingenting annat i mitt låneavtal har ändrats?
Det är bara organisationsnumret i villkoren som ändrats. Inga andra villkor är ändrade.

När genomförs förändringen?
Vi kommer officiellt att ha en ny företagsstruktur med ett nytt namn och organisationsnummer från och med den 2 oktober 2017.

Varför skickar ni sms till mig?
Sms är ett tryggt och effektivt sätt att kommunicera med våra kunder på. Det är också tryggare än till exempel e-post, eftersom många blir utsatta för phishing eller upplever att meddelanden hamnar i skräpostmappen.

Vill du veta mer om företaget EnterCard kan du besöka sidan Om oss.