Möt vår medarbetare

 

‹‹Under mina första 3,5 år har jag haft tre olika roller – på ett större företag hade jag sannolikt fortsatt jobba med en specifik och smal uppgift.››

Zhixue Su har arbetat på EnterCard som kreditriskanalytiker i tre och ett halvt år. Efter en avslutad masterutbildning i ekonomi i Stockholm, och efter att ha träffat några anställda på EnterCard, beslöt han sig för att söka jobb och fick det. Ett av huvudskälen till att Zhixue sökte jobbet var möjligheten att växa och komma i kontakt med olika områden inom företaget. På hans avdelning, Credit Risk, finns tre stora team och de anställda har möjlighet att flytta mellan dessa.

”Under mina första 3,5 år har jag haft tre olika roller – på ett större företag hade jag sannolikt fortsatt jobba med en specifik och smal uppgift. Jämfört med traditionell bankverksamhet är EnterCard också ganska rörligt och anpassar sig snabbt till nya saker. Vi har inte de äldre system som kan vara ett hinder och kan därför snabbt göra förändringar.”

Zhixue ansvarar för att bygga hela avdelningens kreditriskmodell. Varje dag får EnterCard ett stort antal ansökningar som vi absolut inte kan godkänna manuellt. Den modell Zhixue är ansvarig för generaliserar kundens information inom vissa parametrar så att risken kan bedömas automatiskt och ansökningarna hanteras mer effektivt. Men för Zhixue handlar kärleken till dataanalys om mer än bara risk:

”Dataanalys ger dig ändlösa möjligheter att undersöka vad som driver kunden och varför kunderna beter sig som de gör. Vi hittar inte bara mönster, utan använder även vår kunskap för att hitta motivationen bakom mönstren. Det går alltid att hitta intressanta mönster i data och det gäller att hitta de mönster som driver verksamheten. Det är det bästa, att se sina analysresultat omvandlas till strategisk framgång och affärstillväxt.”