Möt våra medarbetare

‹‹Entercard är kända för den fantastiska kulturen. Vi är sociala, kompetenta, toleranta och arbetar i ett högt tempo, men vi glömmer inte bort att ha roligt medan vi arbetar. ››

Jonas har arbetat på Entercard sedan 2006. Under dessa år har han haft sju olika befattningar och varit med på företagets tillväxtresa från färre än 200 anställda till över 450.

”Kulturen har förändrats mycket sedan jag började 2006. Då hade Entercard runt 200 anställda och organisationen var mer entreprenör vilket speglades i tillvägagångssättet att göra affärer på. Idag har vi över 450 anställda i Skandinavien, men vi har fortfarande korta beslutsvägar.”

Jonas började arbeta på Entercard efter en avslutad magisterexamen i International Business Management från EAE i Barcelona och ekonomi från BI Norwegian Business School. Han sökte jobb som var relevanta för hans avhandling om hur databaser kan bidra till ökad kundlojalitet. På Entercard hittade han rollen han letade efter och fick rollen som Marketing Consultant.

”Entercard är kända för den fantastiska kulturen. Vi är sociala, kompetenta, toleranta och arbetar i ett högt tempo, men vi glömmer inte bort att ha roligt medan vi arbetar. Våra anställda kommer från över 40 nationaliteter vilket berikar företagskulturen och gör den mer dynamisk. Det ger oss även ett bredare perspektiv på alla nivåer.”

Fram till 2019 hade Jonas haft sex olika roller i koncernen. I oktober 2019 tog han över rollen som Head of re:member Cards Sales.

Mycket har förändrats inom marknadsföringsområdet sedan 2006. Även om grundprinciperna är detsamma, har data och digitala verktyg revolutionerat området. Den kompetens som krävs för att lyckas och den kanalmix som finns för att nå kunder är idag väldigt annorlunda mot vad den var för 15 år sedan.

”Jag skulle säga att Entercard är mer dynamiska än andra företag. Vi utvecklas snabbt mot att vara en pålitlig aktör i en allt mer digital framtid. Jag är övertygad om att vi ligger i framkant inom digital marknadsföring. Vi ger utrymme för experimentering och vi är snabba på att ta till oss ny teknik för att fortsätta så.”

‹‹Att jobba i Entercards Customer Operations avdelning är helt klart det bästa sättet att lära sig om våra produkter, kundernas behov och hur våra processer fungerar.››

Raed började arbeta på Entercards kundtjänstavdelning i juli 2014 som konsult genom en rekryteringsfirma. Efter att hans konsultperiod var slut, fick han en fast tjänst som Product Specialist där han snabbt hittade intresset för tekniska lösningar. Snart förstod han att både hjärnan och hjärtat tillhörde IT avdelningen där han idag jobbar som Business Analyst.

”Att jobba på Customer Operations-avdelningen hjälpte mig att bättre förstå våra produkter, system och interna processer, vilket gjorde att jag förstod nya uppgifter snabbare. Det som är bra med att göra karriär internt är att du kan byta arbetsuppgifter flera gånger, men fortfarande vara en del av den fantastiska företagskulturen som vi har på Entercard. Att vara omgiven av engagerade människor leder i sin tur till nya möjligheter;” säger Raed med ett leende.

Som Business Analyst arbetar Raed med tekniska lösningar i olika projekt, som dokumentation och testning, lika väl som att agera lösningsdesigner för hur appar ska fungera. Det märks tydligt på Raed hur han berättar om sina uppgifter att han drivs och motiveras av dem.

”Jag får konstant lära mig nya saker och får jobba med kollegor i nästan alla avdelningar. Jag är ganska ny i min roll, vilket gör mig beroende av mina seniora kollegor, men det inspirerar mig också att nå upp till deras expertisnivå. Jag trivs med att jobba i en miljö som både är vänlig men också utmanande, där vi delar idéer och löser problem tillsammans.”

‹‹Jag älskar människor, de är det roligaste som finns! Att få hjälpa andra att växa får mig att växa. Det lär mig så mycket och det blir som ett utbyte››

 

 

2012 arbetade Tamara som lärare inom historia och religion, men kände att hon ville göra något nytt. En vän tipsade henne om att söka en tjänst på Entercards Collections avdelning och sedan dess har hon varit en viktig del av teamet. Med Tamaras naturliga driv och engagemang har resan gått från att vara Collections agent till att 2019 bli Department Manager med regionalt ansvar, en resa som gick via roller som koordinator och team leader. När teamet flyttades in under Credit Risk hjälpte det Tamara att växa och att se på jobbet de utförde med andra ögon. Det blev också roligare då Collection blev inkluderade i framställandet av strategier.

”Även om jag känner att jag är en ’people person’ så har jag lärt mig att det går att utveckla den biten också. Eftersom jag är latinamerikan i grunden har jag fått lära mig att hantera kulturella skillnader genom egna erfarenheter. Detta har varit viktiga lärdomar för mig, därför tror jag att feedback är så otroligt viktig.”

Tamara drivs av sitt team, det märks att hon brinner för människor, ledarskap och att få andra att växa. Det viktigaste för henne är att teamet har det stöd och de verktyg de behöver för att kunna hjälpa kunderna. Collections teamet möter kunder som har hamnat i svåra situationer och deras uppgift är att hitta en lösning som passar för kunden. Sedan Tamara började har teamets verktyg utvecklas, men för henne är det viktigt att ha en utvecklande kultur som är präglad av öppenhet och feedback.

‹‹Under mina första 3,5 år har jag haft tre olika roller – på ett större företag hade jag sannolikt fortsatt jobba med en specifik och smal uppgift.››

Zhixue Su har arbetat på Entercard som kreditriskanalytiker i tre och ett halvt år. Efter en avslutad masterutbildning i ekonomi i Stockholm, och efter att ha träffat några anställda på Entercard, beslöt han sig för att söka jobb och fick det. Ett av huvudskälen till att Zhixue sökte jobbet var möjligheten att växa och komma i kontakt med olika områden inom företaget. På hans avdelning, Credit Risk, finns tre stora team och de anställda har möjlighet att flytta mellan dessa.

”Under mina första 3,5 år har jag haft tre olika roller – på ett större företag hade jag sannolikt fortsatt jobba med en specifik och smal uppgift. Jämfört med traditionell bankverksamhet är Entercard också ganska rörligt och anpassar sig snabbt till nya saker. Vi har inte de äldre system som kan vara ett hinder och kan därför snabbt göra förändringar.”

Zhixue ansvarar för att bygga hela avdelningens kreditriskmodell. Varje dag får Entercard ett stort antal ansökningar som vi absolut inte kan godkänna manuellt. Den modell Zhixue är ansvarig för generaliserar kundens information inom vissa parametrar så att risken kan bedömas automatiskt och ansökningarna hanteras mer effektivt. Men för Zhixue handlar kärleken till dataanalys om mer än bara risk:

”Dataanalys ger dig ändlösa möjligheter att undersöka vad som driver kunden och varför kunderna beter sig som de gör. Vi hittar inte bara mönster, utan använder även vår kunskap för att hitta motivationen bakom mönstren. Det går alltid att hitta intressanta mönster i data och det gäller att hitta de mönster som driver verksamheten. Det är det bästa, att se sina analysresultat omvandlas till strategisk framgång och affärstillväxt.”