Utveckling utanför rollen

Ett av skälen till att våra medarbetare väljer att stanna på Entercard är att de får möjlighet att utvecklas utanför sin roll – professionellt och personligt. Hos oss får du kliva utanför din bubbla och arbeta med medarbetare från olika team och avdelningar, vilket ger dig möjlighet att växa inom företaget. För oss är dina kunskaper viktigare än din jobbtitel.

Som en av ett fåtal specialister inom ditt område får du ofta representera ditt team och vara expert i olika situationer. Du utmanas ständigt och växer på ett personligt plan, samtidigt som du breddar dina kunskaper och din affärsförståelse genom att lära dig av dem du arbetar med. Det är en av fördelarna med vår organisation och vårt företags storlek.

Vi uppmuntrar dig att växa, om du vill

Vi uppmuntrar alltid våra medarbetare att utmana sig själva och testa nya saker, oavsett om det gäller att söka en ledig tjänst i ett annat team eller att vara delaktig i ett nytt projekt.

Om du är intresserad av något särskilt, får du med största sannolikhet möjlighet att engagera dig i det. Om du är nyfiken på något område utanför din egen kärnkompetens har du alltid möjlighet att lära dig mer om det. Vi är stolta över att kunna säga att 4 av 10 roller under det senaste året har tillsatts internt. Det är trots allt drivet och passionen hos våra medarbetare och våra stöttande och uppmuntrande chefer som driver verksamheten framåt.

Även om våra medarbetare lär sig det mesta genom det dagliga arbetet, har vi även en mer strukturerad utveckling.

Entercard Academy – vårt interna utbildningscenter

Entercard Academy är vårt utbildningscenter. Det drivs både uppifrån och ned och nedifrån och upp av våra medarbetare.

Entercard Academy har regelbundet ett antal utbildningstillfällen, workshoppar, pop-up-utbildningar och andra utbildningsaktiviteter. Temana för dessa överensstämmer med vår strategi och baseras på den aktuella verksamheten och medarbetarnas behov.

Många av Entercard Academys utbildningstillfällen leds av interna specialister, nämligen våra egna medarbetare. Det ger medarbetarna möjlighet att utbilda varandra och lära sig mer av varandra. Vi tar också in externa experter som kan ge oss nya, spännande perspektiv. När det är relevant använder vi oss även av extern utbildning.

Vi erbjuder våra chefer ledarskapsutbildning som gör dem rustade att leda verksamheten och guida och coacha medarbetarna.