Våra kärnkompetenser

Vår industri är ganska komplex. Som ett företag specialiserat på finanslösningar är det förvånansvärt hur många kärnkompetenser vi faktiskt är beroende av för att vår verksamhet ska fungera.

Affärsutveckling, marknadsföring och marknadsanalys

Vår styrka är att rikta relevanta erbjudanden till olika typer av kundgrupper. Framgången ligger i en bra känsla för kommunikation och trender. Vi har specialister inom affärsutveckling, digital marknadsföring, kommunikation, CRM och analys.

Analys och finans

Entercard är en av Skandinaviens ledande aktörer inom kredit. Som experter på analys och modellering säkerställer vi att våra kortportföljer och låneprodukter kommer att vara lönsamma. Våra anställda är experter inom statistik, analys av kunddata, digitala lösningar, finans och ekonomi.

Kreditrisk och juridik

Vår verksamhet är strikt reglerad av lagar och säkerhetskrav. Som finansbolag är det viktigt att vi agerar ansvarsfullt. Därför arbetar våra avdelningar marknad, juridik, risk och IT nära varandra för att säkerställa att vi följer alla lagar och erbjuder rätt kreditnivåer till rätt person.

Kundservice

Nöjda kunder och partners är en förutsättning för att skapa långsiktiga relationer. Vårt kundserviceteam arbetar dagligen med att ge bra service och stöd till våra kunder genom digitala kanaler och via telefon. Kundernas feedback hjälper oss att ständigt förbättra våra produkter och tjänster.

IT- och affärsutveckling

Kortbetalningar är helt beroende av fungerande och säkra system. Vi ser därför IT som navet i vår verksamhet. Tekniska innovationer och komplexiteten i dagens IT-system innebär att vi måste säkra en hög kompetensnivå inom IT, infrastruktur och projektledning för att utveckla och förnya våra kortlösningar och system.