Vår arbetsplats

Entercard är ett erfaret finansbolag med ett team bestående av nyfikna och dataintresserade personer. Att analysera är och har alltid varit en del av vårt DNA. Våra ägare, Barclays Principal Investments Limited och Swedbank, har över hundra års erfarenhet av att förvandla stordata till kundvärde.

Vi använder ett analytiskt tankesätt i alla projekt vi arbetar med – oavsett om vi utvecklar en ny produkt eller förbättrar kundupplevelsen.

En företagskultur som kännetecknas av passion och mångfald

På Entercard är vi övertygade om att olika bakgrund och erfarenhet leder till en bättre arbetsplats, bättre idéer och inte minst inspirerande lunchsamtal.

Idag har vi kontor i Stockholm, Oslo, Trondheim och Köpenhamn. Men våra medarbetare kommer från hela världen. Vårt team består av over 450 personer som representerar mer enn 40 olika nationaliteter. Vi växlar utan problem mellan engelska, som är vårt koncernspråk, och en blandning av de skandinaviska språken.

Mångfald på alla nivåer är viktigt för oss. Vår ledningsgrupp består av sex olika nationaliteter och fem av tio chefer är kvinnor.

De som kommer till Entercard säger ofta att det finns mycket energi och passion bland våra medarbetare. Vi håller med. Våra medarbetare är alltid på jakt efter nya insikter som kan utveckla och förbättra upplevelsen för våra 2 miljoner kunder.

Även om vi finns i tre länder, arbetar vi som ett företag och samarbetar dagligen över gränserna. De flesta av våra team är utspridda i alla länder, så att vi kan agera snabbt och ge bästa tänkbara stöd till våra kunder och partners.

Följ oss på LinkedIn för att se vad vi arbetar med!