EnterCards värderingar

Inom EnterCard har vi tre värderingar som kan sammanfattas med de engelska orden: ”Passionate”,”Innovative” och ”Genuine”. De utgör kärnan i vår verksamhet och vägleder oss i vårt agerande gentemot våra kollegor, kunder, samarbetspartners och ägare.

Passionate
Det arbete vi utför gör vi med hög kvalitet, energi och passion. Nyckeln till framgång är engagerade medarbetare. Vi ser möjligheter istället för problem och vi är inte rädda för nya utmaningar.

Innovative
Vi strävar alltid efter att förbättra kundupplevelsen. Som marknadsledande vågar vi utmana, utveckla och driva idéer som skapar värde för våra kunder och partners. Vi samarbetar och drar nytta av varandras olikheter och kompetenser för att nå framgång.

Genuine
Vi är öppna, ansvarsfulla och vi bemöter alla människor med respekt. Det är särskilt viktigt då vi jobbar med olika typer av finansieringslösningar. Vi är konsekventa i ord och handling och levererar alltid det vi lovar.