Vårt samhällsansvar

Genom vårt CSR-arbete ser vi en möjlighet att ta ansvar, både individuellt och kollektivt genom att  vara närvarande i det egna lokalsamhället. Det innebär att våra medarbetare uppmuntras till att använda sina kompetenser och kunskaper till att hjälpa andra.

Vi ser på socialt ansvar som ett sätt att uppfylla våra kunders förväntningar om att ta del i det egna lokalsamhället och kundernas dagliga utmaningar genom vår affärsverksamhet.

IMG_5651_250x250

‹‹Våra medarbetare uppmuntras till att använda sina kompetenser och kunskaper till att hjälpa andra.››

EnterCard är en aktiv bidragsgivare och vi engagerar oss i olika sociala initiativ, med särskilt fokus på unga, som vi antingen utvecklar själva eller i samarbete med våra partners. Vi stödjer bland annat Fryshuset och att skolbarn i Sverige, Norge och Danmark får möjlighet att lära sig schack genom projektet Yes2Chess.