Hållbarhet och samhällsansvar

På Entercard är vi medvetna om vilket inflytande vi har på samhället i vår roll som arbetsgivare, långivare, affärspartner och samhällsaktör. Därför har vi satt upp tydliga mål för samhällsansvar både på koncernnivå och för varje enskild medarbetare. Våra värderingar – ”passionate”, ”innovative” och ”genuine” – präglar vår kultur och vårt sätt att arbeta.

Entercard stödjer FN:s hållbarhetsmål. Vi har valt att fokusera våra insatser på följande fyra hållbarhetsmål:

4: God utbildning

5: Jämställdhet

8: Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

11: Hållbara städer och samhällen

Du kan läsa mer om hur vi bidrar till FN:s hållbarhetsmål i vår hållbarhetsrapport. Precis som andra företag i vår bransch rapporterar vi årligen vår status för arbetet inom detta område.

Handlingar säger mer än ord

Vårt motto för samhällsansvar är:  ”Vi använder våra styrkor till att stötta andra”. Alla medarbetare på Entercard får ägna en del av sin arbetstid åt våra sociala samhällsprojekt. Vi har valt att engagera oss i projekt som stärker ungas kunskapsdelning och förmåga att hantera tillvaron. I samarbete med olika partners skapar vi en win-win-situation genom att ge av vår tid och expertis. Vi har en personalstyrka med stor mångfald och kompetens från hela världen – på Entercard arbetar människor från mer än 40 länder. Genom att göra något konkret tillsammans får vi mer tillbaka än om vi bara donerar pengar. Förutom att hjälpa unga människor stimulerar vi också motivationen och samarbetet i hela organisationen.

I samarbetet med frivilligorganisationer har våra medarbetare fått använda sina styrkor på olika sätt, bland annat  yrkesvägledning och företagsbesök för ungdomar, innovation och entreprenörskap, samt stöd och hjälp till människor med utmaningar. Vi arbetar med organisationer som Ung Företagsamhet, My Dream Now, Blå Korset och Fryshuset.

Läs mer i vårt pressrum: