Vårt samhällsansvar

Genom vårt CSR-arbete ser vi en möjlighet att ta ansvar, både individuellt och kollektivt genom att  vara närvarande i det egna lokalsamhället. Det innebär att våra medarbetare uppmuntras till att använda sina kompetenser och kunskaper till att hjälpa andra.

Vi ser på socialt ansvar som ett sätt att uppfylla våra kunders förväntningar om att ta del i det egna lokalsamhället och kundernas dagliga utmaningar genom vår affärsverksamhet.

EnterCard är en aktiv bidragsgivare och vi engagerar oss i olika sociala initiativ, med särskilt fokus på unga, som vi antingen utvecklar själva eller i samarbete med våra partners. Vi stödjer bland annat Fryshuset och att skolbarn i Sverige, Norge och Danmark får möjlighet att lära sig schack.

Samhällsansvarsrapport för 2016

Samhällsansvarsrapporten för 2016 finns tillgänglig som PDF.

Ladda ner rapporten.

Rapporten beskriver EnterCards insatser inom området samhällsansvar under 2016. EnterCard strävar efter att göra ett bestående positivt avtryck i unga människors vardag och rapporten är utarbetad utifrån de större aktiviteterna som har genomförts i Sverige, Norge och Danmark.

Vårt arbete med schack

Forskning har visat att schack har en positiv effekt på barns utveckling av analytiska färdigheter, något som är viktigt för finansbolag som EnterCard. Vi är därför med och bidrar till att barn och unga i Skandinavien lär sig spela schack.