My Dream Now i Sverige

Genom att knyta studenter till potentiella framtida arbetsgivare i skolan är målet med My Dream Now att alla studenter i Sverige ska känna sig värdefulla i samhället, hitta sin väg in i arbetslivet, se möjligheter och kunna genomföra sina drömmar. Studenter med ofördelaktig socioekonomisk bakgrund som saknar vuxna förebilder från arbetsvärlden prioriteras. Ekonomiska och sociala ojämlikheter i samhället kan minskas genom att alla studenter får lika möjligheter.

Genom att arbeta med My Dream Now ger Entercard unga människor en möjlighet att inspireras och att hitta och förverkliga sina drömmar, samtidigt som vi lär känna nästa generations medarbetare.

Här är några av de projekt som Entercard är engagerad i:

Coachingprogram för klasser

Entercards medarbetare deltar i coaching-kurser och bidrar till My Dream Nows klasseminarier för gymnasieskolor. Klasscoacher från olika ämnesområden inspirerar och motiverar studenterna att sätta upp kortsiktiga mål och välja olika vägar för att nå sina drömmar. Tyngdpunkten läggs på ämnen som betydelsen av en aktiv fritid, erfarenheter utanför skolan, arbetsmarknaden och jobbsökande. Studenter ges möjlighet att delta i flera sessioner under året.

Studiebesök på Entercards kontor i Stockholm

Tillsammans med My Dream Now har Entercard stått värd för besök från studenter i Stockholm. Under den dagen får studenterna insikt i vad som väntar när de kliver in i arbetslivet.

Läs mer om Entercards samarbete med My Dream Now.