Entercard börjar 2021 med en moderniserad logotyp och uppdaterad stavning

Publicerad January 28, 2021

Entercard börjar 2021 med en uppdaterad logotyp, färger och stavning av företagsnamnet. Entercard ägt och registrerat varumärkesrättigheterna för Entercards namn och logotyp sedan början av företagets joint venture 2005. I dagsläget ser vi behovet att skydda och uppdatera vår logotyp och färgpalett för att göra det lättare att använda dem i digitala format.

Entercard har även beslutat att frångå att ha ett versalt ”C” i mitten av namnet. Som namn kommer Entercard att stavas med E som versal i löpande text, även om logotypen endast består av gemener. Då ändringarna är så pass små kräver de inget större förändringsarbete, utan förändringarna kommer att träda i kraft gradvis med start från januari 2021.

  • Vi behöver uppdatera och kontinuerligt förbättra, inte enbart våra processer och produkter, utan även vår logotyp och vårat varumärke så att de ligger i linje med marknaden och nuvarande trender. Jag tror att vår nya logotyp gör oss bättre förberedda för framtiden, säger VD Freddy Syversen.

I samband med moderniseringen av logotypen har vi även uppdaterat Entercards färgpalett. Detta innebär att vi kommer röra oss ifrån den konservativa mörkblå färgen och introducera en friskare blå som är lättare att anpassa utifrån digitala format.