PSD2 – EU-direktivet som förändrar marknaden för finansiella tjänster i grunden

Publicerad September 19, 2018

Med det nya betaltjänstdirektivet PSD2 kommer bankernas monopol på kundens uppgifter att försvinna – nu öppnas marknaden upp för nya aktörer vilket ger kunden större valmöjligheter. Björn Kjellberg, projektledare för Entercards PSD2-initiativ, berättar mer om hur det nya direktivet kommer att påverka finansbranschen i stort. 

– Vi ser att det finns ett stort intresse hos våra partners att höra mer om de möjligheter som finns för deras kunder. Vi arbetar för tillfället med en process för att bjuda in våra partners att diskutera vilka funktioner de anser vara mest värdefulla för sina kunder, säger Björn.

Den 1 maj i år uppdaterades betaltjänstlagen i enlighet med EU:s direktiv om betaltjänster – PSD2 (Payment Service Directive). Det första steget innefattar uppdaterade kundvillkor och säkerhetskrav. I september 2019 träder de tekniska kraven in.

– På en övergripande nivå syftar det nya direktivet till att göra det säkrare och tryggare för kunden, eftersom direktivet bland annat kräver starkare auktorisering när man betalar online. Men det handlar också om att utveckla och öppna upp marknaden för elektroniska betalningar samt skapa rättvis konkurrens, säger Björn Kjellberg.

I arbetet med det nya direktivet ser Björn till att bevaka framtidsscenarion på marknaden. Det kan handla om möjliga hot eller hur Entercard ska positionera sig som en viktig spelare framåt:

– För oss är det viktigt att hitta strategier för hur vi ska kunna hålla oss relevanta, växa och skapa kundvärde, i och med de nya direktiven.

Hur förbereder sig bankerna för införandet av direktivet?

Enligt Björn bör bankerna i första hand vara säkra på att de kan möjliggöra öppna kanaler, så kallade api:er (application program interface) ut mot tredje part.

– I praktiken innebär det att en tredjepartsleverantör kan få tillgång till kundens konto, givet att kunden har gett ett medgivande och att tredje part har de certifikat som krävs. De kan då använda bankens infrastruktur som plattform för finansiella tjänster. Frågan alla aktörer bör ställa sig är därför hur vi kan realisera de möjligheter som detta innebär.

Vad innebär det nya direktivet?

Det nya betaltjänstdirektivet är minst sagt omfattande. I och med att PSD2 öppnar upp för nya aktörer kan vi också räkna med ändrade kundförväntningar. Men enligt Björn kommer det att dröja ytterligare en tid innan de öppna kanalerna är en realitet och än så länge kommer kunden inte att märka så stor skillnad:-Just nu fokuserar bankerna främst på att göra sig redo att möta de regulatoriska kraven i PSD2, men planerar samtidigt för de kommersiella implikationer som kan bli konsekvensen av regelverket. Inom betalningstjänster kommer till exempel en e-näthandlare i framtiden att kunna erbjuda sina kunder att initiera betalningar via en tredjepartsaktör som direkt når kundens konto utan att behöva gå via ett betalningsnätverk, så som Visa, Mastercard eller Amex, säger Björn.

Björn tillägger att betalningen blir mer integrerad i köpögonblicket och kunden får en enklare köpupplevelse. Kunden slipper att använda kortuppgifter utan kan ge direkt tillgång till sitt konto eller andra betalningsmedel genom Bank-ID.

– Om betalningen inte görs via Visa, Mastercard eller Amex kommer det också att innebära sänkta kostnader för butiken vid en transaktion. Förhoppningsvis innebär det att priset även sänks mot kund.

Högre konkurrens om kunddata

I och med de nya direktiven kommer det att finnas en betydligt större mängd data på marknaden som är öppen för andra aktörer att bygga starka kundupplevelser kring. Bolagen kommer att ha starkare insikt om kunderna, givet att kunderna ger samtycke till det. Här är det upp till både banker och andra aktörer att erbjuda de bästa tjänsterna, och de rätta erbjudandena baserat på kundens köpmönster och kundprofil. 

– I förlängningen innebär det att kunden kommer få mer skräddarsydda och relevanta erbjudanden. Fler bolag kommer att konkurrera om kundens uppmärksamhet. Till en början kan det stora antalet valmöjligheter eventuellt upplevas svårnavigerat för kunden, men på sikt kommer kundupplevelsen bli renare. De aktörer som lyckas erbjuda bäst kundupplevelse och gränssnitt kommer blir vinnare, säger Björn och avslutar:

– En del i skiftet är att kunden kommer att bli mindre lojal mot sina banker. Denne kommer att ha möjlighet att utforska och välja de erbjudanden som passar bäst, vilket inte nödvändigtvis behöver vara hos en och samma aktör, avslutar Björn.