Reklamation via blankett

De flesta kortköp är korrekta, men det kan finnas transaktioner på din faktura som inte är det. Antingen har du själv inte gjort köpet eller så kan det vara på grund av att ett fel har inträffat eller du inte får beställd vara.

Observera:

 • Spara alla kvitton och avtal. Kontakta alltid säljföretaget först för att försöka lösa problemet. (Gäller ej bedrägliga transaktioner)
 • Har du inte gjort köpet? Spärra kortet omgående via spärrservice.
  Swedbank och Sparbankernas Betal- och Kreditkort: 08-411 10 11
  Övriga Betal- och Kreditkort: 0771- 24 15 00
 • Agera snabbt! Skicka din reklamation till oss så snart som möjligt. (Om du ej har fått den beställda varan så måste du avvakta 30 dagar efter transaktionsdatum innan reklamation kan göras)

För att reklamera ett köp:

 1. Bifoga alla dokument/underlag som gäller transaktionen, till exempel kopia av kvitto, eventuell korrespondens via e-post/brev, hyresavtal eller polisrapport.
 2. Välj det formulär som bäst passar anledningen till din reklamation.
 3. Skriv ut, fyll i formuläret och signera.
 4. Skanna sedan formuläret och spara det som PDF. Bilder av formulär accepteras inte.
 5. Skicka formulär med övrig relevant dokumentation via e-post till kortreklamationer@entercard.com
  eller via post till:
  Entercard Group AB
  Kortreklamationer
  105 34 Stockholm

Välj ett formulär som bäst passar anledningen till din reklamation:

Behandling av reklamation
Under behandlingen av din reklamation kommer vi att återbetala det belopp du reklamerar. Om det skulle framkomma ny fakta i ärendet så förbehåller Entercard oss rätten att återdebitera.