Verklig huvudman för företag eller förening

Från och med 1 augusti 2017 (Lag om registrering av verklig huvudman) är juridiska personer som bildats i Sverige liksom utländska juridiska personer som är verksamma i Sverige skyldiga att hålla uppgifter om sina verkliga huvudmän. På begäran av en verksamhetsutövare som Entercard, som omfattas av penningtvättslagen, ska sådan juridisk person tillhandahålla uppgifter om dess verkliga huvudmannaskap.

Entercard kan därför komma att kontakta Ert företag eller förening med en begäran om information om vem eller vilka personer som anses vara verklig huvudman till företaget eller föreningen.

Med verklig huvudman avses en fysisk person som, ensam eller tillsammans med någon annan ytterst äger eller kontrollerar en juridisk person eller en fysisk person till vars förmån någon annan handlar.

För vidare information om vad som avses med verklig huvudman och hur du kan ta reda på vem eller vilka som är verklig huvudman till just ditt företag eller förening vänligen besök Bolagsverkets hemsida.