Säkerhet vid kontantuttag

Var uppmärksam när du använder en bankomat. Vi har samlat säkerhetstips för uttag av sedlar i bankomat:

  • Om du ser något misstänkt/onormalt med kortterminalen bör du inte ta ut pengar från den. Det förekommer att personer i ohederligt syfte har satt upp en ”fuskkortläsare”
  • Använd inte en uttagsautomat som du misstänker har blivit manipulerad. Hör då av dig till den bank det berör och berätta om dina misstankar
  • Stå nära uttagsautomaten så att ingen ser när du slår in din PIN-kod. Rapportera om automaten inte returnerar ditt kort. Ring genast Spärrservice på tfn 0771-24 15 00
  • Var försiktig om en okänd person erbjuder dig hjälp när du försöker ta ut kontanter
  • Hantera alltid kvitton, kontoutdrag och saldobesked med omsorg
  • Lämna aldrig ut din kod till någon annan person