Våra samarbetspartners

Vi samverkar med ett flertal företag, organisationer och banker i Skandinavien. Vi ser oss inte som en leverantör utan mer som en samarbetspartner där vi båda är vinnare när vi gemensamt lyckas nå våra mål.

Våra avtal handlar alltid om långsiktiga åtaganden. För oss är det därför viktigt att förstå våra partners behov och utmaningar så att i kan utveckla kortkoncept och låneprodukter som stödjer våra gemensamma mål och visioner.

Här nedan ser ni några av de företag, banker och organisationer vi samarbetar med.

SGF_LOGO_FARG_STA    Lo mervärde.jpg 2 Bristish Airways
 coop.jpg 2 Swedbank.jpg 2     lo plus guldkort_60x60
   bbl_logo_rgb_medlemsfordeler.jpg-2