Betalningsskydd Plus Mervärde

Att handla med ditt betal- och kreditkort ska vara säkert och du ska kunna känna dig trygg med ett skyddsnät vid ett plötsligt inkomstbortfall.

Betalningsskydd Plus gäller om du:

  • skulle bli sjukskriven 50 % eller mer i minst 30 dagar i följd
  • skulle bli uppsagd av din arbetsgivare och är helt utan arbete i minst 90 dagar i följd (gäller ej egenföretagare)
  • skulle drabbas av allvarlig sjukdom
  •  avlider

Hur fungerar Betalningsskydd Plus?

Om du blir långtidssjukskriven, ofrivilligt arbetslös eller allvarligt sjuk kan försäkringen ersätta dig med 12,5% av din utestående skuld som du har på ditt konto på skadedagen. Om ersättning lämnas får du denna från dag 31 du är sjukskriven eller arbetslös. Vid allvarlig sjukdom eller dödsfall kan försäkringen ersätta hela din utestående skuld på skadedagen. Betalningsskydd Plus ersätter maximalt hela skulden som du har på ditt konto på skadedagen. Ersättning betalas ut direkt till ditt kreditkort för att reducera eller avskriva din skuld helt.

Exempel:
Om du blir arbetslös och din skuld på kontot var 20 000 kr på skadedagen kommer du få 2 500 kr per månad. Ersättning utbetalas för varje månad du är arbetslös, och är du arbetslös i 8 månader ska du efter detta ha fått 20 000 kr i ersättning.

För att läsa en sammanfattning av försäkringen, information i enlighet med försäkringsförmedlarlagen och distans och hemförsäljningslagen, klicka här.

 

Hur tecknar jag Betalningsskydd Plus?

Du tecknar enklast Betalningsskydd inne i Mina sidor. Du klickar dig in på Betalningsskydd Plus, där du kan läsa mer och beställa. När du bekräftat beställningen, läggs försäkringen automatiskt till som en tjänst på ditt konto.

Du kan också teckna Betalningsskydd genom att kontakta Kundservice på 0771 – 94 94 00.

Önskar du att avbeställa Betalningsskydd, gör du detta på samma plats i Mina sidor.

 

Pris

Betalningsskydd Plus kostar 0,60 % av ditt utestående skuldsaldo varje månad. Kostnaden redovisas på din månadsfaktura.

Exempel:

Utestående skuldsaldo Kostnad per månad
0 kr 0 kr
5 000 kr 30 kr
10 000 kr 60 kr
20 000 kr 120 kr

 

Försäkringsvillkor

 

Försäkringsportal för ditt lån- och betalningsskydd

Här hittar du mer information kring dina försäkringsdokument eller hur du anmäler ett försäkringsärende