Affärsmöjligheter

Genom oss kan företag och organisationer erbjuda låneprodukter för att skapa mervärde åt sina kunder eller medlemmar. Idag har vi över 50 samarbetspartners i Sverige, Norge och Danmark.

Tillsammans uppnår vi lönsamhet och skapar mervärde

Genom oss kan företag och organisationer erbjuda låneprodukter för att skapa mervärde åt sina kunder eller medlemmar.

Våra samarbetspartners

Våra avtal handlar alltid om långsiktiga åtaganden. Idag har vi över 50 samarbetspartners.

Digital utveckling och innovation

Digitaliseringen av finansbranschen öppnar upp för nya typer av samarbeten.

Vi kombinerar kredit och analytisk kompetens med engagemang

Genom att analysera data och kommunicera med våra kunder kan vi utveckla produkter och tjänster som är anpassade till dem, idag och imorgon.