Hur vi arbetar med säkerhet

Ditt förtroende för oss är vårt primära fokus och en av våra största tillgångar. Med hänsyn till risker och hot i vår verksamhet och i omvärlden gör vi allt vi kan för att säkerställa att din information hanteras korrekt och säkert när du använder våra tjänster.

Vårt ansvar

På EnterCard ser vi det som vårt viktigaste ansvar att skydda dina uppgifter på bästa sätt. Våra säkerhetsrutiner och policies syftar till att säkerställa att den information vi har om dig förblir oåtkomlig för obehöriga.

Vi skyddar information i enlighet med etablerade säkerhetsstandarder och rutiner. Vi vill göra dig uppmärksam på att ingen anställd eller partner till oss någonsin kommer att kontakta dig för att få ditt lösenord, kreditkortsinformation eller pinkod.

Säkerhet i våra lösningar och tjänster

Att skydda din personliga information är ett stort och viktigt ansvar som vi tar på största allvar. Vi arbetar därför kontinuerligt med att säkerställa säkerheten i våra system och tjänster genom:

Säkra processer
EnterCard arbetar konstant med att förbättra processer och rutiner för att hantera och skydda din information så säkert som möjligt. Vi har etablerat omfattande ramverk för att identifiera och adressera risker och hot. Vi har en föränderlig hotbild, från bedrägerier och stöld till kriminalitet online och identitetstölder. Vi gör vårt yttersta för att du som kund inte ska påverkas negativt av dessa hot.

Säkra system
När vi utvecklar våra system och tjänster till dig som kund gör vi det alltid med säkerhet i fokus.Varje lösning går igenom en kvalitetsprocess där vi säkerställer att din information alltid kommer att hanteras på ett säkert sätt som följer alla lagar och krav. Varje system testas och granskas omfattande för att verifiera att alla risker har hanterats korrekt.

Säkerhet i vår organisation
Att skydda din information genom våra processer och tekniska lösningar skulle aldrig vara möjligt utan rätt kompetens. Vi har höga krav på våra anställda och våra externa resurser. Ett grundkrav är att alla varje år ska certifiera sig inom informationssäkerhet, personuppgiftshantering, bedrägerier och övriga frågor för att stärka vår hantering av din information.

Integritet och sekretess

Integritet
På EnterCard är våra kunders förtroende vår största tillgång. Detta förtroende utgör grunden för vår verksamhet. Förtroendet bygger på respekt och skydd för kundernas personliga integritet. Vi upprätthåller detta skydd genom att behandla den information som våra kunder anförtror oss på ett varsamt och ansvarsfullt sätt. I alla sammanhang där personuppgifter eller annan viktig information kan komma att behandlas av EnterCard, eller av någon annan för vår räkning, vidtas därför alla rimliga och lämpliga åtgärder för att skydda kunduppgifter från obehörig åtkomst, vidarespridning, ändring och förstörelse.

Sekretess
Bestämmelser om sekretess avseende kunduppgifter finns för att värna om kundernas förtroende för den bank eller det finansiella institut där de är kunder. Sekretessen omfattar alla uppgifter om enskilda kunder, vilket innebär att sådana uppgifter får användas och lämnas vidare endast om det inte är obehörigt. Sekretessen gäller såväl mellan enheter och befattningshavare inom företaget som i förhållande till andra företag inom och utom koncernen. Kunduppgifter lämnas i vissa fall till myndigheter med stöd av lag eller annan författning.

Bedrägeribevakning

Oavsett om du handlar i en butik eller på nätet, hemma eller utomlands, kan du alltid känna dig trygg när du betalar med ditt Coop Mastercard. Kortet är utrustat med ett av marknadens modernaste trygghetssystem för kortbetalningar som motarbetar bedrägeriförsök dygnet runt. Det är dock alltid viktigt att hålla kortet under uppsikt och aldrig lämna ut din PIN-kod eller Bank-ID.

Vår säkerhetsavdelning är bemannad dygnet runt och kan varna kunder via sms, telefon och e-post, vid misstanke om felaktiga korttransaktioner.

Skulle du förlora kortet, så kan du spärra det dygnet runt från på 008-400 003 02 (är du utomlands ring +46 8-400 300 02). Kontrollera även att dina kontaktuppgifter är uppdaterade på Mitt Coop Mastercard (coopmastercard.coop.se). Logga in med BankID eller mobilt BankID.

Spärra kreditkort för användande i specifika butiker

EnterCard kan spärra användandet av kreditkort i specifika butiker genom Mastercards och Visas system.