Så undviker du kortbedrägeri

Kreditkort är idag det säkraste betalsättet. Men det finns alltid en risk att bedragare försöker lura till sig din personliga information som till exempel kortnummer, PIN-kod eller liknande, för att på så sätt komma åt dina tillgångar. Det finns olika typer av bedrägerier och de sker vanligtvis på internet, via telefon eller e-post. Därför uppmanar vi alla våra kunder att hantera kreditkortet och personliga uppgifter med försiktighet.

Vårt säkerhetssystem

EnterCard jobbar ständigt med att förbättra säkerheten kring våra produkter och tjänster. Vi använder ett väletablerat övervakningssystem som bevakar korttransaktioner och larmar vid misstanke om brott. Vår säkerhetsavdelning är bemannad dygnet runt och varnar kunder via sms, telefon och e-post, vid misstanke om felaktiga korttransaktioner.

Lämna inte ut personlig information

En tumregel är att EnterCard aldrig ber dig, via e-post eller andra sociala medier, att lämna ut dina koder, personnummer eller kredit – och bankkortsnummer. Om du får ett sådant mejl, bör du vara extra försiktig. Det kan vara en bedragare som försöker lura till sig personlig information.

Så vet du att det är ett falskt e-postmeddelande:

  • Om avsändaradressen och/eller domännamnet inte tillhör EnterCard.
  • Om du ombeds att lämna ut dina kortuppgifter för att ditt köp ska kunna genomföras eller för att kortet inte ska spärras.

Nedan ser du ett exempel på ett falskt e-postmeddelande:

 

 

Om du misstänker att du fått ett falskt e-postmeddelande:

  • Svara aldrig
  • Klicka inte på länkar i mejlet
  • Ta kontakt med kundservice@entercard.se om du får ett sådant mejl. Om du redan har uppgett dina kortuppgifter eller annan personlig information, kontakta spärrservice på tfn. 08-737 14 00