Valutakalkylator

Entercard använder Mastercards/ Visas vid var tid gällande valutaväxlingskurs när du handlar utomlands med ditt Mastercards/ Visa betal- och kreditkort. Information om Entercards valutaväxlingspåslag finner du i respektive produkts allmänna villkor.

I enlighet med EU-lagstiftning (förordning 2019/518) har du som kund hos Entercard rätt att få information om ditt valutaväxlingspåslag uttryckt som ett procentuellt påslag i förhållande till Europeiska centralbankens växelkurs (gällande EES-valutor).

Automatiskt notis om valutaväxlingspåslag

Nu kan du gå in i appen för att välja att få notiser eller sms som innehåller information om valutaväxlingspåslaget i kronor och i procent, efter att du har gjort kortköp eller uttag i en EES-valuta.

Meddelandena innehåller även en procentsats som visar bankens påslag som en procentsats i förhållande till Europeiska Centralbankens aktuella referensväxelkurs för aktuell valuta. Notisfunktionen finns för alla våra privatkort.

Så här gör du för att aktivera notiser i appen:

  • Gå till Inställningar.
  • Välj Notiser och scrolla ner till Kort.
  • Markera att du vill ha notisen Valutaväxling för korttransaktion i EES-valuta.

Valutakalkylator

Nedan kalkylator visar det procentuella påslaget.

Observera att kalkylatorn endast är till för att du som kund enkelt ska kunna se vad det procentuella valutaväxlingspåslaget är i förhållande till Europeiska centralbankens växelkurs istället för Mastercard/ Visa växelkurs. Du kommer inte att debiteras en annan kostnad jämfört med tidigare.

Valutakalkylator

Med ECB’s valutaväxlingskurs avses valutakurs från valt Lands valuta till vald Valuta, utifrån Europeiska Centralbankens Växelkurs.

ECB’s Valutaväxlingskurs

Påslag mot ECB’s växelkurs