Valutakalkylator

Entercard  använder Mastercards/ Visas vid var tid gällande valutaväxlingskurs när du handlar utomlands med ditt Mastercards/ Visa betal- och kreditkort. Information om Entercards valutaväxlingspåslag finner du i respektive produkts allmänna villkor.

I enlighet med EU-lagstiftning (förordning 2019/518) har du som kund hos Entercard rätt att få information om ditt valutaväxlingspåslag uttryckt som ett procentuellt påslag i förhållande till Europeiska centralbankens växelkurs (gällande EES-valutor). Nedan kalkylator visar det procentuella påslaget.

Observera att kalkylatorn endast är till för att du som kund enkelt ska kunna se vad det procentuella valutaväxlingspåslaget är i förhållande till Europeiska centralbankens växelkurs istället för Mastercard/ Visa växelkurs. Du kommer inte att debiteras en annan kostnad jämfört med tidigare.

Valutakalkylator

Med ECB’s valutaväxlingskurs avses valutakurs från valt Lands valuta till vald Valuta, utifrån Europeiska Centralbankens Växelkurs.

ECB’s Valutaväxlingskurs

Påslag mot ECB’s växelkurs