Klagomål

Det är viktigt för oss att du är nöjd med vårt bemötande och våra produkter. Om du har ett klagomål eller på annat sätt vill berätta för oss hur vi kan bli bättre, kan du kontakta kundservice  eller fylla i och skicka in klagomålsblankett.

Blanketten kan scannas och skickas via e-post till complaints@entercard.com eller via post till:

Entercard Group AB
OPG
105 34 Stockholm

Det är viktigt att alla fälten är ifyllda och att du signerar blanketten innan den skickas till oss.