Klagomål och fullmakt

Klagomål

Det är viktigt för oss att du är nöjd med vårt bemötande och våra produkter. Om du har ett klagomål eller på annat sätt vill berätta för oss hur vi kan bli bättre, kan du kontakta kundservice  eller fylla i och skicka in klagomålsblankett.

Blanketten kan scannas och skickas via e-post till complaints@entercard.com eller via post till:

Entercard Group AB
105 34 Stockholm

Det är viktigt att alla fälten är ifyllda och att du signerar blanketten innan den skickas till oss.

 

Fullmakt

För att någon annan än kontoinnehavaren ska kunna få ut information angående ett konto hos Entercard behövs en fullmakt. Entercard tar endast emot sina egna fullmakter som du kan finna nedan.

Blankett för fullmakt

Viktigt att notera att en fullmaktsinnehavare till ett konto inte har möjlighet att göra några ändringar på kontot utan kan endast ta del av viss information. Vad fullmakten omfattar finner du information om på blanketten.

Blanketten måste inkomma till oss per post och ska skickas till:

Entercard Group AB
105 34 Stockholm

Det är viktigt att alla fälten är ifyllda och att du signerar blanketten innan den skickas till oss.

 

Fullmakt för dödsboet

För att någon annan än dödsbodelägare ska få ta del av skuldinformation, alternativt för att någon ska kunna erlägga fördelningsförslag och avsluta dödsboets engagemang hos Entercard behövs en fullmakt.

Vad fullmakten omfattar finner du information om på blanketten.

Blanketten måste inkomma till oss per post och ska skickas till:

Entercard Group AB
105 34 Stockholm

Det är viktigt att alla fälten är ifyllda och att samtliga dödsbodelägare signerar blanketten innan den skickas till oss.