Om oss

EnterCard är ett av Skandinaviens ledande kreditmarknadsbolag med över 1,7 miljoner kunder fördelat på tre marknader. Genom våra två ägare, Barclays Bank och Swedbank, får vi tillgång till en global och unik expertis inom kreditgivning. Vårt mål är att göra våra kunders vardag enklare genom att erbjuda dem smarta och flexibla finansieringslösningar.

Om EnterCard

Vi finns representerat i Norge, Sverige och Danmark och har 450 engagerade medarbetare.

Våra ägare

Entercard är ett joint venture mellan Swedbank och Barclays Bank.

Vårt Samhällsansvar

Genom vårt CSR-arbete ser vi en möjlighet att ta ansvar, både individuellt och kollektivt genom att vara närvarande i det egna lokalsamhället.

EnterCards värderingar

nom EnterCard har vi tre värderingar som kan sammanfattas med de engelska orden: ”Passionate”,”Innovative” och ”Genuine”.

Yes2Chess

EnterCard bidrar till att skolbarn i Sverige, Norge och Danmark får möjlighet att lära sig schack på och efter skoltid genom projektet Yes2Chess.

Finansiell information och publikationer

Här finner du EnterCard Sveriges årsredovisningar för tidigare räkenskapsår.