Våra samarbetspartners

Vi samverkar med ett flertal företag, organisationer och banker i Skandinavien. Vi ser oss inte som en leverantör utan som en samarbetspartner där vi båda är vinnare när vi gemensamt lyckas nå våra mål.

Våra avtal handlar alltid om långsiktiga åtaganden. För oss är det därför viktigt att förstå våra partners behov och utmaningar så att vi kan utveckla kortkoncept och låneprodukter som stödjer våra gemensamma mål och visioner.

Idag har vi över 50 samarbetspartners i Sverige, Norge och Danmark, t ex Swedbank, LO, COOP, Svenska Golfförbundet och Sparbankerna.

Kontakta Marius Hansen Brislöv om du vill veta mer om hur ett samarbete med oss kan se ut.

Se alla våra produkter och samarbetspartners här.