Kreditkort

Kreditkort är ett flexibelt och säkert betalmedel som du kan använda både i Sverige och utomlands. Du får snabbt tillgång till pengar när behov uppstår vilket kan ge dig en mer flexibel ekonomi. Men det är samtidigt viktigt att komma ihåg att det är lånade pengar som ska betalas tillbaka.

Det finns flera kriterier som måste uppfyllas för att du ska få ett kreditkort beviljat. Därför rekommenderar vi dig att noggrant läsa igenom våra kortvillkor och priser för ENTERCARD-kreditgivningstjänster och anknutna produkter. Med ett kreditkort följer ett personligt ansvar. Tänk på att inte låna mer pengar än ekonomin tillåter och att du måste följa villkoren för återbetalning.

Vi har tagit fram flera tips som vi rekommenderar att du läser igenom innan du ansöker om ett kreditkort:

 • Är det årsavgift på kortet?
  Titta i sådana fall efter hur stor avgiften är och vilka fördelar du får i förhållanden till vad du betalar i avgift
 • Vilka tilläggstjänster och försäkringar är knutna till kortet?
  Här är det möjligt att spara pengar, bland annat genom olika försäkringar.
 • Hur lång tid behöver du för att betala tillbaka?
  Tänk på att kreditkort är bäst lämpad för finansiering på kort sikt.
 • Hur ser din ekonomiska situation ut?
  Kom ihåg att kreditkort inte ger dig mer pengar utan snarare en ökad valfrihet att fördela kostnaden för dina inköp.
 • Ta reda på om kreditgivaren är en ansvarsfull långivare

Individuell kreditprövning

För att ansöka om ett kreditkort är det viktigt att du har en god insikt om din ekonomiska situation. Vi gör alltid en samlad kreditbedömning för att säkerställa att du har förmåga att betala tillbaka krediten. Och vi är alltid noga med att sätta en rimlig kreditgräns utifrån din ekonomiska situation.

Här följer de vanligaste kriterierna som vi vill att du ska uppfylla:

• Du måste vara 18 år eller äldre
• Du måste ha fast inkomst

Hur mycket kostar det?

Innan du använder ditt kreditkort kan det bra att ta reda på vad det kostar. Precis som med alla andra produkter och tjänster är det viktigt att du noggrant läser igenom våra produktvillkor och priser för att veta vad kostnaden blir varje månad. För att underlätta för dig så har vi tagit fram en räknekalkylator. Där kan du enkelt räkna ut kostnaden för dina inköp inklusive ränta.

Betalning

När du handlar med kortet tänk på att du varje månad måste betala minst 3 procent av beloppet på din faktura, lägsta beloppet är 150 kronor (för re:member 200 kr). Därutöver kan du själv välja hur mycket du vill betala tillbaka varje månad.  Men kom ihåg att det är dyrt att skjuta upp betalningar. Ju snabbare du betalar tillbaka skulden, desto mindre ränta betalar du. Om fakturan betalas innan förfallodatum, tillkommer ingen ränta.

Mina sidor

I “Mina sidor” kan du enkelt hålla koll på saldo och inköp med ditt Entercard-kreditkort. Varje månad får du en faktura med alla inköp och du väljer själv om du vill få den som e-faktura eller pappersfaktura.

Rutiner för uppföljning

Ta kontakt med vår Kundservice om du riskerar att få betalningsproblem. Ju längre du väntar med betalningen desto mer ränta behöver du betala.