Samtycke – vad det innebär för dig

För att skicka erbjudanden och information rörande Entercards produkter och tjänster behöver vi ditt samtycke, så att vi vet genom vilka kanaler du vill bli kontaktad och vilken slags information du önskar från oss. Här kan du läsa mer om vad ett samtycke innebär för dig.

Var och när lämnar du ditt samtycke?

Vi ber om ditt samtycke när du ansöker om ett kort eller lån hos oss, online eller via den blankett som du har mottagit per post. Du lämnar ditt samtycke genom att aktivt kryssa i de rutor där vi frågar om du vill få information och erbjudanden. Dessa rutor är aldrig förhandsmarkerade av oss. Det är du som väljer om du vill lämna ditt samtycke eller inte.

I vilket syfte ber vi om samtycke?

Vi ber om ditt samtycke för att skicka erbjudanden och information i enlighet med vår marknadsföring. Här kan du välja att kryssa följande alternativ:
”Ja, jag tar gärna emot reklam och nyhetsbrev via SMS och e-post.”
Vi ber också om ditt samtycke för att skicka information genom att markera kryssrutan för:
”Ja, jag tar gärna emot viktig information via SMS och e-post om ändringar som påverkar mig.”

Hur kan du uppdatera ditt samtycke?

Du kan ändra och ta bort dina samtycken på ”Mina sidor” i din internetbank eller genom att kontakta vår kundtjänst.

Vad händer om du återkallar ett eller flera samtycken?

Om du ändrar ett samtycke på ”Mina sidor” i internetbanken eller hos vår kundtjänst kommer det att uppdateras följande dag. Du kan välja att inte ta emot specifik information eller erbjudanden, eller att inte få information genom specifika kanaler. Du kan till exempel dra tillbaka ditt samtycke att ta emot e-post med erbjudanden från oss. Nästa gång vi skickar ut kampanjer till våra kunder via e-post kommer du inte längre att få sådana erbjudanden. Vissa av våra kampanjer har en produktionstid på upp till 14 dagar, då du eventuellt kan komma att få erbjudanden efter att du har avböjt ytterligare utskick.

Du kan också välja bort alla typer av erbjudanden och information. Då kommer du enbart att få sådan information som vi är skyldiga att tillhandahålla.

Våra partner

Kunder hos våra samarbetspartner kan vara potentiella kunder hos oss. I dessa fall har våra partner ansvaret för att vidarebefordra information till oss om vilka som har lämnat respektive inte lämnat sitt samtycke att motta information. Om du har fått oönskade erbjudanden på uppdrag av någon av våra partner, ber vi dig att kontakta denna för borttagning.