LO Mervärde lanserar nytt medlemslån

LO-förbundens medlemmar kommer från och med den 24 april 2019 att erbjudas ett nytt konkurrenskraftigt medlemslån, med ett inkluderat liv- och betalskydd med generösa villkor.

Ansvarsfull långivning – ett viktigt samhällsansvar

Ansvarsfull långivning låter bra på pappret, men hur går det egentligen till i praktiken? För att motverka överskuldsättning är det viktigt att erbjuda rätt kredit – till rätt person. – Detta kan vi göra tack vare robusta processer och tydliga ramverk, säger Andrew Karmy, Chief Credit Officer på EnterCard Group.

EnterCard och Coop Sverige i nytt samarbete

EnterCard Group AB och Coop Sverige AB har ingått avtal som innebär att EnterCard kommer att erbjuda kreditkort till Coops medlemmar. Det nya samarbetet innebär att Coops kreditkort från och med mars kommer uppgraderas med flera nya funktioner och tjänster.

Informationssäkerhet är vår högsta prioritet

Vi lever i dag i en global ekonomi där vi med ett enkelt klick kan beställa hem praktiskt taget allt från internet. Digitala betallösningar har stöpt om hela vårt samhälle – mycket till det bättre. Samtidigt har det öppnat upp spelplanen för kriminell aktivitet som kortbedrägeri och stulna identiteter.

Säker kortanvändning i nätbutiker

Internationellt samarbete i kampen mot penningtvätt

​Finansbranschen är enad om att ta ett gemensamt krafttag mot penningtvätt och terroristfinansiering. Sverige, Danmark och Norge är till exempel medlemmar i Financial Action Task Force (FATF). Här åtar sig medlemsländerna att följa internationella standarder för åtgärder mot penningtvätt, finansiering av terrorism och spridning av massförstörelsevapen.