EnterCards kunder betalar mer kontaktlöst än någonsin

EnterCards kunder på den skandinaviska marknaden använder sig allt mer av kontaktlös betalning. Även om tillväxten delvis varit stabil över en tid, visar detta på en tydlig förändring i konsumenternas betalningsvanor efter utbrottet av Covid-19 i mars i år. Detta visar siffror från EnterCard.

Ökad säkerhet genom stark kundautentisering

Extra insatser för kunder med betalningsproblem

Många av våra kunder har behov av extra hjälp i dessa tider. Vi har de senaste månaderna arbetat intensivt för att säkerställa att våra kunder fortsatt kan använda våra produkter. För att hjälpa våra kunder med betalningsproblem har vi bland annat ökat flexibiliteten kring betalningsfria månader. Avdelningen för kundsupport gör sitt yttersta för att ge kunder anpassad hjälp med betalningsbekymmer.

Effektiva handläggningsprocesser med nytt system

EnterCards Collection Operations-avdelning ansvarar för att hjälpa och vägleda de kunder som har problem med sina betalningar. Tack vare automatisering av avdelningens arbete har handläggningsprocesserna effektiviserats och den personliga kontakten med kunderna förbättrats avsevärt.

Information om coronaviruset från EnterCard

​Årsbesked för 2019

rsbesked för 2019 har skickats per post till alla dem som betalt ränta under året. Den finns även tillgänglig i internetbanken för re:member, MoreGolf samt Coops kunder. Årsbeskedet ger en översikt över hur du betalt ränta under året 2019.