Ordlista

Här finner du förklaringar till vanligt förekommande ord och termer som används när man talar om krediter och lån utan säkerhet.

A-D

Avisering om kreditupplysning

Ett brev innehållandes en kopia på din kreditupplysning skickas ut till dig varje gång någon tagit en upplysning på dig. Skrivelsen innehåller information om vem som har bett om kreditupplysningen, och en kopia av den information som lämnats ut.

Betalningsanmärkning

Betalningsanmärkning är ett tecken på att du har misskött dina betalningar. Det kan leda till att du inte får teckna nya lån, krediter eller telefonabonnemang.

Betalningskrav

Det innebär att skulden riskerar att överlämnas till kronofogden. När du fått ett betalningskrav måste du betala betalningskravets belopp och övriga skatter som förfaller under månaden.

Betalningsplan

En översikt som visar hur och när lånet ska återbetalas. Planen ska visa det belopp som ska betalas varje månad, hur lång tid lånet är tecknat på samt hur amorteringar, räntor och avgifter är fördelat.

Betalningspåminnelse

En betalningspåminnelse skickas ut om räkningen inte betalats innan förfallodatum, för att påminna om att betalning saknas.

E-G

Effektiv ränta

Visar hur stor den totala kostnaden för lånet är, inklusive ränta och avgifter, som till exempel uppläggnings- och aviseringsavgift.

Förfallodag

Sista datum för betalning av faktura.

H-L

Inkasso

Åtgärd för att driva in skulder för obetalda fakturor. Inkasso kan utföras av den ursprungliga kreditgivaren eller ett privat inkassoföretag.

Inkassoföretag

Ett privat företag som på uppdrag av en borgenär eller ett företag kräver in skulder.

Inkassokrav

Inkassokrav skickas till den person som inte betalat sin faktura i tid. Tidsfristen är 14 dagar. En varning måste alltid skickas innan skulden hamnar hos inkasso.

Konsumentlån

Lån utan säkerhet

Kreditgräns

Gränsen för hur mycket du får låna baserat på en kreditupplysning.

Kreditupplysningsföretag

Ett företag som bland annat utför kreditutvärderingar av enskilda personer eller av företag.

Kreditupplysning

Information från ett kreditupplysningsföretag som en privatpersons eller företags betalningsanmärkningar, inkomster och skulder. Det genomförs en kreditupplysning när du ansöker om ett lån eller kredit. Det kräver rimliga skäl att göra en kreditupplysning.

M-P

Minimibelopp

Lägsta belopp som du kan betala tillbaka på din kredit. Du kan välja att betala av den totala skulden, men det lägsta beloppet är det belopp du minst ska betala.

Nominell ränta

Den angivna årliga räntan på ett lån, med undantag för bankavgifter. För att få en översikt över de totala kostnaderna för ett lån , måste du titta på den effektiva räntan.

Påminnelseavgift

Den avgift som kreditgivaren kan begära av dig när det skickas ut en betalningspåminnelse.

Q-Ö

Rak amortering

Rak amortering innebär att du hela tiden betalar samma amortering vid varje tillfälle. Räntan kommer däremot att minska efter varje betalningstillfälle och därmed även din inbetalningstakt. Har man rak amortering betyder det att du alltid betalar samma summa varje månad till banken som ska täcka amorteringen av lånet. Utöver detta betalar du sen räntekostnaden på det som är kvar av lånet varje månad också. Som en konsekvens av detta kommer ett lån med rak amortering bli “billigare” för varje månad som går.

Refinansiering

Refinansiering är att ta ett lån för att betala av ett annat lån. Du kan också dra nytta av refinansiering för att att samla lån eller kreditkortsskulder.

Rörlig ränta

Rörlig ränta innebär att räntesatsen följer förändringarna på räntemarknaden.

Uppläggningsavgifter

En avgift som banker/finansinstitut kan ta ut för att lägga upp ett lån.