Konsumentinfo

För att göra kreditkort och privatlån så enkelt som möjligt att förstå har vi samlat den viktigaste informationen om våra ENTERCARD-produkter och -tjänster, samt tips och råd här.

Kreditkort

Kreditkort är ett flexibelt och säkert betalmedel som du kan använda både i Sverige och utomlands.

Privatlån

Privatlån är ett osäkrat lån. Det betyder att du inte behöver använda egendom som säkerhet i lånet.

Kreditkort eller privatlån?

Kreditkort och konsumentkrediter är två olika sätt att låna pengar. Se vad som fungerar bäst för dig.

Samla dina skulder och krediter

Med refinansiering tar du ett lån som är öronmärkt för att betala tillbaka din totala skuld.

Betalningsproblem

Vi vill underlätta för våra kunder så att de kan hantera sina lån och krediter på bästa möjliga sätt.

Ansvarsfull långivning

Entercard följer god kreditgivningssed. Läs mer om hur vi arbetar med ansvarsfull långivning.

Ordlista

Här finner du förklaringar till vanligt förekommande ord och termer inom krediter och lån utan säkerhet.