Ansvarsfull långivning

Entercard följer god kreditgivningssed och tar sitt ansvar som kreditgivare. Att vi är ansvarsfulla innebär att vi använder beprövade metoder och samlar in gedigen kunddata som gör att vi kan erbjuda rätt kredit till rätt person.

Som ansvarsfull kreditgivare säkrar Entercard bland annat:

  • Att rikta erbjudanden med rimliga kreditgränser till rätt kund
  • Att vi är transparenta i vår kommunikation till våra kunder vad gäller produkter, villkor, räntor och avgifter
  • Att det alltid görs en samlad kreditbedömning på alla sökanden
  • Att erbjuda en återbetalningsplan vid behov
  • Att i särskilda fall bevilja låneförbud

En ansvarsfull kredittagare:

  • Lånar aldrig mer pengar än nödvändigt
  • Sätter sig in i all finansiell information i frågor som rör lånet
  • Betalar sina fakturor i tid
  • Har alltid intentionen att betala tillbaka
  • Meddelar omedelbart om problem med betalningar uppstår

Sänka kreditgränsen

Om kunder önskar sänka kreditgränsen på sin Entercard-produkt kan de kontakta Kundservice.