Uppdatering av villkor

Vi uppdaterar villkoren för våra kreditkort och de nya villkoren gäller från och med den 1 april 2020. Nedan kan du läsa mer om de olika förändringarna.

Villkorsändringar från och med 1 april 2020:


Ändring i punkt 1, 13 och 33, Kompletterande kundkännedom

Ändringen syftar till att förtydliga att Entercard har rätt att be kund inkomma med kompletterande kundinformation i syfte att säkerställa att Entercard har tillräcklig kundkännedom, information och kontaktuppgifter om sina kunder i enlighet med gällande lag om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism.

Entercard har även rätt att säga upp avtal eller spärra kortet om kund inte inkommer med efterfrågad kundinformation eller om kund har inlämnat felaktiga uppgifter.


Ändring i punkt 18, Finansiella instrument och kryptovaluta

Kort eller kortkonto från Entercard får inte användas till följande ändamål:

  • Investering i finansiella instrument (t.ex. aktier, binära optioner och andra derivat)
  • Köp eller överföring av digital valuta, så kallad kryptovaluta, som inte är reglerat av offentliga myndigheter

Ändringen önskar förstärka säkerheten kring kort och kortkonto och skapa en tryggare miljö för kunden.


Ändring i punkt 21, Valutaväxlingspåslag

För att kund ska kunna jämföra Entercard valutaväxlingspåslag i relation till Europeiska Centralbankens referensväxelkurs kommer Entercard att publicera en jämförelse på Entercards hemsida från den 1 april 2020.

Skulle det vara så att du motsäger dig ändringarna kan du säga upp kortet avgiftsfritt innan ändringarna börjar gälla. Vi ber dig då att kontakta vår kundservice för support.