Om Entercard

Entercard är ett av Skandinaviens ledande kreditmarknadsbolag. Vi erbjuder flexibla konsumentkrediter genom företagets egna varumärke re:member och tillsammans med våra partners.

Vi finns representerat i Norge, Sverige, Danmark och Finland och har 450 engagerade medarbetare som betjänar företagets 1,7 miljoner kunder.

Vår mission: Finance the big and small moments of everyday life. We help our customers live their lives as they see fit, providing the means for change, come rain or shine.

Vår kultur

Vi tror på samarbete och kraften i mångfald. Våra medarbetare med över 40 olika nationaliteter bidrar till att bygga en stark kultur genom kunskap, kompetens och kulturella erfarenheter.

‹‹För oss är det viktigt att vara engagerade i det vi gör››

Våra värderingar

Vår kultur definieras av våra grundvärderingar:

  • Vi håller våra löften
  • Vi förbättrar oss alltid
  • Vi gör skillnad
  • Vi vinner tillsammans

Våra värderingar vägleder oss i hur vi uppför oss, hur vi interagerar med varandra och med våra kunder, samt gör det lättare för oss att ta beslut. De reflekterar vilka vi är och vad vi som medarbetare på Entercard står för. Våra värderingar formar grunden för vår kultur.

Vi håller våra löften

För att bygga tillit till varandra och med våra kunder, behöver vi konsekvent leverera det vi lovar samt kommunicera på ett genuint sätt.

Vi förbättrar oss alltid

För att konstant anpassa oss till förändring, måste vi vara en smidig och effektiv organisation. Det kräver att vi alltid söker efter nya sätt att skapa värde genom en så kallad test-och-lära-kultur.

Vi gör skillnad

Genom att lyssna på våra kunder, ständigt förbättra oss samt hålla våra löften, kan vi göra skillnad. Det är det vi brinner för.

Vi vinner tillsammans

Genom att skapa ett starkt team som förenar kunskap och talanger tvärs över funktioner, kan vi skapa värde för våra kunder i alla steg.