Karriärföretag 2023

Entercard har utsetts till Karriärföretag 2023 och har därmed blivit vald till en av Sveriges mest attraktiva arbetsgivare inom gruppen Young professionals and Students 2023.

– Vi är väldigt glada över att få utmärkelse som Karriärföretag 2023 och nomineringen till årets nykomling. Det bekräftar att vårt arbete med att bibehålla vår starka företagskultur genom arbete som vi gör där kombinationen meningsfullhet, utvecklingsförmåga och förändringsvilja bidra till att vi attraherar och utvecklar både nya och befintliga medarbetare, säger Christina Timm, Head of HR, och tillägger:

– En underliggande komponent bakom detta fina erkännande är definitivt vårt sätt att samarbeta och skapa bra förutsättningar för alla anställda på Entercard.

Panelens motivering
I processen att bli ett ’Karriärföretag’ har en expertpanel utvärderat och säkerställt att vi utfört ett högkvalitativt arbete för att vara en attraktiv arbetsgivare ur flera aspekter. Panelens motivering för utnämningen av Entercard är:

“Entercard drivs av en engagerad HR-avdelning och arbetar aktivt med employer branding-frågor. Det finns en varm företagskultur och ett brett urval av karriärval vilket lockar till sig unga talanger. Entercard är ett praktexempel på en arbetsgivare som lyckats skapa en familjär företagskultur tack vare sin passion och lojalitet. Genom att ligga i branschens framkant bjuder Entercard på en spännande arbetsplats i en spännande bransch. Som medarbetare får man gott stöd i sin utveckling och kan bilda sig värdefull kompetens.”

Du kan läsa mer om Karriärsföretagen här.