Kundkännedom

Vad är KYC?

Alla banker och finansinstitut är enligt lag skyldiga att ha god kunskap om dig som kund och hur du avser att använda dina produkter. Detta kallas för KYC (Know Your Customer/kundkännedom). När vi har god kunskap om dig som kund blir enklare för oss att förhindra och förebygga att du utsätts för kriminella handlingar som till exempel penningtvätt eller bedrägerier.

 

Varför är detta relevant för dig som är kund hos Entercard?

Entercard är enligt lag skyldigt att följa kraven i KYC-regelverket. Det innebär att vi måste ha god kunskap om dig som kund och hur du avser att använda våra produkter och tjänster. För att förstå detta kan vi ibland be dig att besvara vissa frågor, som till exempel:

  • Syftet med transaktioner/överföringar eller medlens ursprung
  • Information om din ekonomiska situation
  • Tänker du använda kortet utomlands? Var/varför/ hur länge?
  • Tänker du föra över pengar till ett annat land?
  • Medborgarskap
  • Är du en person i politiskt utsatt ställning (PEP)
  • Köp av kryptovaluta

 

Vad används informationen i KYC-formuläret till?

Entercard använder informationen till att säkerställa att vi har korrekt och uppdaterad kunskap om dig samt hur du använder våra produkter. Då kan vi på ett bättre sätt skydda dig och din identitet och samtidigt bidra till att motverka ekonomisk kriminalitet i samhället. All information behandlas konfidentiellt.

Vad händer om du inte svarar?

Väljer du att inte svara på våra frågor kan vi behöva spärra ditt kort eller eventuellt avsluta affärsrelationen med dig. Detta sker om vi inte har tillräcklig kundkännedom om dig samt hur du använder våra produkter. Entercard har rätt att inhämta denna information för att identifiera dig som person samt ha löpande uppdaterad kunskap om dig. Det är en nödvändighet för att vi ska kunna skydda dig och uppfylla de krav som ställs på oss i regelverket och därför är det viktigt att du svarar på våra frågor.