Vi uppnår lönsamhet och skapar mervärde

Snabba förändringar ökar människors behov av flexibel tillgång till pengar. Samtidigt ökar behovet av att känna tillit till den man lånar pengar av, särskilt då beröringspunkten kanske bara är ett digitalt gränssnitt.

Under varumärket ENTERCARD tillhandahåller vi skräddarsydda produkter baserade på över tio års erfarenhet av att skräddarsy produkter på den skandinaviska kreditmarknaden. ENTERCARD möjliggör för företag och organisationer att erbjuda låneprodukter för att skapa mervärde åt sina kunder eller medlemmar.

Som specialister på kreditgivning hanterar vi både kreditkort och konsumentlån i våra partners namn under varumärket ENTERCARD. I vissa av våra partnerprodukter ingår även tjänster som delbetalning, fördelaktiga försäkringar och bonusavtal. Vi tar hand om hela finansieringslösningen, från riskhantering, marknadsföring, kapitaltäckning och juridiska krav, till digital utveckling och trygg och säker kundhantering – så att våra partners kan fokusera på sin kärnverksamhet.

Vi hjälper våra partners att hitta en lösning utifrån sina affärsmål och kunders unika behov. Vi sätter alltid kunden i centrum samtidigt som vi är fokuserade på prestation, vilket avspeglar sig i resultaten. Dessutom bidrar vi med den kunskap som krävs för att uppnå såväl lönsamhet som långsiktighet.

Vi är tillräckligt små för att bry oss om våra partners specifika behov, samtidigt som vi har tillgång till världsledande kunskap genom våra ägare Swedbank och Barclays Principal Investments Limited.

Kontakta Marius Hansen Brislöv om du vill veta mer om hur ett samarbete med oss kan se ut.

Läs mer om:

Vår historia
Hur vi jobbar med ansvarsfull långivning
Hur vi hjälper kunder med betalningsproblem
Kreditkort
Privatlån