Låneskydd Plus Medlemslån

Som medlem i ett LO-förbund har du möjlighet att inneha ett låneskydd till ditt lån utan någon extra kostnad. Låneskyddet kan ge dig ekonomiskt stöd vid till exempel ofrivillig arbetslöshet, sjukdom eller dödsfall.

 Låneskydd Plus gäller om du skulle

  • drabbas av en långvarig sjukskrivning
  • bli frånvarande från arbetet för att vårda en nära anhörig/barn
  • bli uppsagd av din arbetsgivare (gäller ej egenföretagare)
  • bli inlagd på sjukhus (gäller endast egenföretagare)
  • avlida.

Hur fungerar Låneskydd Plus?

Om du blir långtidssjukskriven, ofrivilligt arbetslös, frånvarande från ditt ordinarie arbete för att vårda nära anhörig/barn eller inlagd på sjukhus, hjälper Låneskydd Plus dig med dina månatliga betalningar för ditt lån. Låneskyddet ersätter dig med ett belopp som motsvarar månadsbetalningen för lånet på skadedagen, dock högst 15 000 kronor per månad.  Ersättning lämnas i maximalt ett år, förutom för sjukhusvistelse då ersättning lämnas i maximalt 90 dagar. Vid dödsfall kan försäkringen lösa hela ditt utestående skuldsaldo på skadedagen, dock högst 350 000 kronor.

För att läsa en sammanfattning av försäkringen, information i enlighet med försäkringsförmedlarlagen och distans och hemförsäljningslagen, klicka här.

 

Försäkringsvillkor

För fullständiga försäkringsvillkor för Låneskydd Plus, klicka här.

 

Pris

Som medlem i ett LO-förbund är priset för försäkringen 0 kr per månad.

 

Hur tecknar jag Låneskydd Plus?

Via Mina sidor.

Du är även välkommen att kontakta Kundservice på 0771-95 95 01 om du önskar få försäkringsansökan och annan information hemskickad.

Låneskydd Plus har ingen bindningstid och kan sägas upp när som helst med en månads uppsägningstid.

 

Våra samarbetspartners

Vi erbjuder Låneskydd Plus i samarbete med försäkringsgivaren AmTrust International Underwriters och Willis Towers Watson Sweden AB.

 

Försäkringsportal för ditt lån- och betalningsskydd

Här hittar du mer information kring dina försäkringsdokument eller hur du anmäler ett försäkringsärende