Krafttag mot penningtvätt

Publicerad November 1, 2018

De senaste veckorna har penningtvätt varit högt upp på agendan, bland annat eftersom flera internationella penningtvättsfall har blivit kända. Penningtvätt; det vill säga att man försöker att integrera intäkter från brottslig verksamhet, bedrägerier eller skatteflykt i det ekonomiska systemet, vilket är ett allvarligt samhällsproblem. 

Skandinaviska finansmyndigheter anser att penningtvätt är en internationell utmaning som kan hota hela det ekonomiska systemet. Entercard har skapat sin egen riskenhet i första linjen, som har kompetens inom området för penningtvätt (Anti Money Laundering, AML och Counter Terrorist Financing, CTF).

– Våra specialister ser till att Entercard är väl rustat för att möta framtida utmaningar och vi tar vårt ansvar att motverka detta samhällsproblem. Vi säkerställer kontinuerligt implementering av nya AML/CTF-regleringar som tillkommer. Dessutom arbetar vi aktivt för att skapa goda kundupplevelser – att det ska fungera smidigt och bra även om vi ökat vårt fokus på penningtvätt, säger Freddy Syversen, VD för Entercard Group.

Sedan februari i år leder Camilla Kingdon, Business Unit Conformance Officer på Entercard, bolagets nyupprättade enhet Business Risk Unit där avdelningen Anti-money Laundering (AML)/Counter Terrorist Financing (CTF) ligger under.

För henne är det av yttersta vikt att säkerställa att såväl ledning som anställda är uppdaterade kring de regulatoriska kraven i branschen:

– Att vi har fullt fokus på att förhindra och försvåra penningtvätt och terroristfinansiering, visar också att vi är en seriös aktör. Vi har ett viktigt samhällsansvar och som bolag ska vi säkerställa att våra kunders information är säker hos oss. För det krävs goda rutiner, vilket är en av våra högsta prioriteringar, säger Camilla Kingdon och tillägger:

– All Entercards personal får utbildning om regelverk, bolagets riskbedömning och dess rutiner. Det är också viktigt att de anställda får löpande information om nya metoder för hur just produkter som Entercard tillhandahåller kan nyttjas för penningtvätt och terroristfinansiering.

– Det här gör vi för att våra anställda ska känna sig uppdaterade och kunna vidta åtgärder för att förhindra och försvåra penningtvätt och terroristfinansiering, avslutar Camilla Kingdon.