Reklamationer

Om du upptäcker ett köp som du inte är delaktig i eller inte känner igen är det viktigt att du agerar snabbt.

Så här gör du:

  • Kontakta i första hand butiken och påtala problemet.
  • Spara kvitton, e-post och övrig dokumentation.

Om butiken inte vill eller kan hjälpa dig så kan du använda dig av vår reklamationsblankett.

Ifylld blankett skickas till:

EnterCard
Kortreklamationer, R1
105 34 Stockholm