Ungt entreprenørskap i Norge

I Norge har Entercard ingått samarbete med den norska organisationen Ungt entreprenørskap (Ung Entreprenörskap).

Ungt entreprenørskap är en norsk ideell, rikstäckande organisation som arbetar med barn och ungdomar och som samverkar med skolor och näringsliv. Genom att arbeta med bland annat elevföretag får barn och ungdomar insikt och erfarenheter av allt från utveckling av företagsidéer, marknadsföring och försäljning till HR och ekonomi.

– Vi har valt att samarbeta med Ungt entreprenørskap eftersom de motiverar ungdomar att utveckla nya idéer och stärker deras förmåga att hantera olika situationer. Samarbetet är en win-win-situation där eleverna lär sig mer om näringslivet medan vi lär oss vad ungdomar och framtida arbetstagare brinner för, säger Melita Ringvold, chef för Corporate Communications & Citizenship på Entercard.

‹‹Vi vill motivera ungdomar att utveckla nya idéer och stärka deras färdigheter.››

Målen för Ungt entreprenørskap:

  • Utveckla barns och ungdomars kreativitet, skaparglädje och tro på sig själva
  • Ge barn och ungdomar förståelse för betydelsen av värdeskapande och innovation i näringslivet
  • Främja barns och ungdomars samarbetsförmåga och ansvarskänsla
  • Ge förståelse och kunskap om etik och regler i affärs- och arbetslivet
  • Stärka det lokala samarbetet mellan näringsliv, arbetsplatser och skolor
  • Stimulera till samarbete över landsgränserna
  • Inspirera till framtida värdeskapande i ett socialt, kulturellt och ekonomiskt sammanhang

Här är några av de projekt som Entercard är engagerad i:

GründerExpo

Det här är en entreprenörstävling för studenter där Entercard-medarbetare delar ut priser och deltar i flera juryer för exempelvis bästa möjligheter till värdeskapande, bästa marknadsföring, bästa samarbete med näringslivet, bästa utställning och bästa webbplatser. I elevföretag utvecklar ungdomar en produkt eller tjänst.

Job shadowing-dag

Varje höst anordnar Entercard studiebesök för unga människor där de kan lära känna vår verksamhet bättre. En utvald grupp studenter får en introduktion till vår verksamhet och möjlighet att följa var sin Entercard-medarbetare. Syftet är att lära sig förstå olika roller och hur ett finansföretag fungerar.

Finalen i GründerIdol

Entercards medarbetare deltar som mentorer i finalen för elevföretag som vunnit GründerIdol i sina regioner. Under en halv dag presenteras, granskas, analyseras och utvecklas företagsidén och vidareutvecklas till en affärsplan med råd från mentorer i näringslivet.

Läs mer om Entercard samarbete med Ungt entreprenørskap